Sykepleier fast 100 % i hjemmesykepleien nord/øst

Sted
Lillehammer (Kommune), Oppland
Publisert
30. november 2018
Frist
16. desember 2018
Sektor
Kommune
Kategori
Sykepleier
Arbeidsfelt
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid, Turnus

nav

ØNSKER DU DEG EN SPENNENDE JOBB SOM SYKEPLEIER I HJEMMESYKEPLEIE NORD/ØST? 

Vi er en flott gjeng med sykepleiere, helsefagarbeider og assistnter som trenger nye kollegarer til å bistå med forsvarlig helsehjelp til våre pasienter i hjemmesykepleien. Er du glad i utfordringer, spennende arbeidsoppgaver samt å jobbe i et godt arbeidsmiljø med mye humor? 
Da ønsker vi at DU søker jobb hos oss! 

Vi er en fleksibel gjeng som er trygge i vår yrkesutøvelse og ønsker deg på laget! 
Vår visjon er "Mestring hele livet", noe vi aktivt jobber mot og håper derfor du er flink til å motivere. 

Vi jobber i tre delt turnus med arbeid hver 3. helg.

Arbeidsoppgaver

 • Gi faglig forsvarlig helsehjelp ihht lovverk
 • Ha direkte delegert legemiddelansvar.
 • Ivareta den enkelte pasients verdighet og integritet.
 • Vise respekt og omtanke for alle.
 • Er overordnet annet pleiepersonell i avdelingen og har instruksjonsmyndighet overfor disse når dette er delegert.
 • Organiserer og fordeler arbeidsoppgaver i samsvar med faglig forsvarlighet og den enkelte medarbeiders kvalifikasjoner.
 • Iverksette, evaluere og korrigere helsehjelpen som gis.
 • Sikre kontinuitet i pleien gjennom fullstendig rapportering og dokumentasjon.
 • Ha undervisnings, - informasjons- og veilederansvar ovenfor pasient/pårørende, medarbeidere og personer under opplæring.
 • Stimulere til, delta i og arbeide med fagutvikling.
 • Delta aktivt i utvikling og endringsprosesser for å gjøre tjenesten ennå bedre.
 • Medvirke og bidrar til et godt, sikkert og inkluderende arbeidsmiljø, Jmf HMS retningslinjer.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, minimum B2. Dette for å kunne yte forsvarlig helsehjelp, beherske medisinske termer samt dokumentere- og rapportere i de verktøy som Lillehammer kommune benytter.
 • Ha faglig interesse og holde seg faglig oppdatert.
 • Inneha dataferdigheter.
 • Førerkort klasse B.

Utdanningsretning

 • Medisin / Helse / Sosialfag

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Personlige Egenskaper

 • Være faglig nysgjerrig og selvstendig, og aktivt bidrar til fagutvikling.
 • Vise åpenhet, respekt og ærlighet.
 • Bidra aktivt til et positivt arbeidsmiljø.
 • Like å jobbe tverrfaglig og i team.
 • Være løsningsorientert og viser fleksibilitet.
 • Faglig trygg.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr

 • Individuelt tilpasset opplæring.
 • Egen kontaktperson under opplæringen.
 • Variert arbeidshverdag med mange gode kollegaer som spiller på lag med hverandre.
 • Egen fagutviklingssykepleier i Hjemmetjenesten som jobber tett opp mot klinikken når det gjelder prosedyrer og opplæring/fagutvikling.
 • Utfordrende fagmiljø med fokus på kvalitet og utvikling.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver der du får god bruk for relasjonskompetanse og sykepleiefaglig kompetanse.
 • Flerkulturelt og godt arbeidsmiljø
 • Elektronisk prosedyreprogram; VAR.
 • Elektronisk kvalitetsverktøy med avviksbehandling.
 • Et velfungerende journalsystem som stadig videreutvikles.
 • Lønn i henhold til gjeldende tariff- og lokal avtale, for tiden kr 414 300-493 400 avhengig av ansiennitet.
 • Unntaksvis redusert stillingsstørrelse
 • Kompetansetillegg for relevant etter-/videreutdanning.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger


  Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming, kulturell og etnisk bakgrunn. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Kontaktinformasjon

Vibeke Stenshagen Ekren, Leder hjemmesykepleie Nord/Øst, (+47) 958 09686

Arbeidssted


 Lillehammer

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]