fbpx PhD-stipendiat | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

PhD-stipendiat

Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet Sykehus

Stilling som PhD-stipendiat, tre år fulltid, i prosjektet «Health literacy and self-management in immigrants with rheumatic diseases»

Stillingen er tilknyttet REMEDY - Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning på Diakonhjemmet Sykehus. REMEDY ble etablert i 2022 i samarbeid med fire andre institusjoner. Senteret er finansiert av Norges Forskningsråd og Olav Thon Stiftelsen. Målet med forskningssenteret er å bedre behandlingen til pasienter med revmatiske og muskelskjelettsykdommer ved å gjennomføre studier som har potensiale til å endre klinisk praksis. REMEDY ønsker å legge til rette for en fremtidig forskerkarriere, blant annet gjennom et «Young researcher program» og muligheter for utenlandsopphold i anerkjente forskningsmiljøer. 

Om studien
«Health literacy and self-management in immigrants with rheumatic diseases» er en kvalitativ studie der hovedmålet er å få kunnskap om hvordan vi kan styrke helsekompetanse og egenmestring hos innvandrere med revmatisk sykdom og begrenset norsk språkforståelse.

Mer spesifikt vil vi utforske:

 • Hvordan innvandrere med revmatiske sykdommer beskriver sine behov for informasjon og oppfølging fra helsepersonell og NAV-ansatte
 • Hvilke barrierer innvandrere med revmatiske sykdommer erfarer i kommunikasjon og samhandling med helsepersonell og NAV-ansatte
 • Hvilke tiltak som kan bidra til å bedre kommunikasjon, oppfølging og mestring hos innvandrere med revmatisk sykdom og begrenset norsk språkforståelse
Kompetansekrav
 • Helsefaglig, sosialfaglig, samfunnsvitenskapelig eller medisinsk mastergrad/ profesjonsutdanning med karakter B eller bedre
 • Erfaring med kvalitative forskningsmetoder
 • Behersker norsk språk og har gode ferdigheter i engelsk 

Diakonhjemmet Sykehus ønsker mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke
uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold fra arbeidslivet.
 

Vi søker etter en person med
 • Motivasjon og engasjement for klinisk forskning
 • God gjennomføringsevne og evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Erfaring fra klinisk arbeid med pasienter med innvandrerbakgrunn og erfaring med revmatologi/muskelskjelettsykdommer vil være en fordel
Vi tilbyr
 • Mulighet for akademisk utvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • Et inspirerende, raust og godt arbeidsmiljø med tett veiledning, og regelmessige møter og seminarer
 • Gode velferdsordninger
 • Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.

Om rekrutteringen
Søkerens motivasjon, personlig egnethet og utviklingspotensial vil vektlegges. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju.
Den som ansettes må søke opptak på et relevant PhD-program.

Søknad
Vennligst benytt vårt elektroniske søknadsskjema. Beskriv din motivasjon og kvalifikasjoner for å søke på stillingen. Søknaden skal også inneholde:

 • CV (oppsummering av utdanning, tidligere arbeidserfaring innen eller utenfor akademia)
 • Kopier av vitnemål / attester
 • Kopier av masteroppgave og annet vitenskapelig arbeid du vil vi skal vurdere, samt en liste over publikasjoner
 • Et refleksjonsnotat på engelsk om “How to ensure quality in qualitative interviews” (ca. to sider)
 • Navn, e-post og telefonnummer til 2-3 referanser (beskriv din arbeidsrelasjon til referansen)
 • Husk at alle dokumenter skal være på engelsk eller på et skandinavisk språk

Sykehuset ligger i nærheten av Majorstuen med alt av kollektiv- og servicetilbud.
På sykehuset er det kort vei til parkering, t-bane, barnehage, garderober, kantine og treningssenter.

Vi tar godt vare på pasientene og hverandre.
Velkommen til å søke stilling – vi ser fram til å få deg på laget.

Kontaktinformasjon​​​​​​​
Heidi A. Zangi
Prosjektleder
93054517
heidi.zangi@diakonsyk.no

Nina Østerås
Enhetsleder
92086465
Nina.Osteras@diakonsyk.no

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 145 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.

Annonse
Annonse