fbpx Prindsen mottakssenter søker dyktig sykepleier til Brukerrommet | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Prindsen mottakssenter søker dyktig sykepleier til Brukerrommet

Brukerrommet - Prindsen mottakssenter

Om stillingen

Prindsen mottakssenter er et helse- og sosialfaglig lavterskeltiltak for mennesker med rusrelaterte utfordringer og ligger i Oslo sentrum. Vi er organisert under Avdeling for rustjenester og tilrettelagte boliger i Velferdsetaten, Oslo kommune. Mottakssenteret inngår i Oslo kommunes handlingsplan for sentrumsarbeidet. Vårt samfunnsoppdrag er å fremme mestring og endring med utgangspunkt i individuelle behov. Kartlegging av hva som oppleves viktig for den enkelte står sentralt i arbeidet. Mottakssenteret skal bidra til samarbeid og videreformidling til ordinært hjelpeapparat. Et varig hjem og desentralisering av tjenester til målgruppen er et overordnet mål.  

Målgruppen er personer over 18 år med rusrelaterte utfordringer. Prioritert innsats rettes mot personer med omfattende rusbruk og tilleggsutfordringer som somatisk og psykisk helseproblematikk, ustabil bosituasjon, økonomiske og sosiale vansker.

Prindsen mottakssenter skal bidra med skadereduserende tiltak for å redde liv og forebygge helsemessig skade. Mottakssenteret tilbyr smittevernsutstyr, kartlegging av brukers situasjon og behov, rom for inntak av rusmidler i trygge og hygieniske omgivelser, helsetjenester, akuttovernatting, hjelp til hjemreise, mulighet for oppfølging og videformidling til ordinært hjelpeapparat. Prindsen mottakssenter tilbyr i tillegg kunnskapsformidling og veiledning av eksterne samarbeidsparter.   

Prindsen mottakssenteret har nær 60 årsverk bestående av renholdere, miljøterapeuter, sosialkonsulenter, verneassistenter, sykepleiere, psykolog, ledere samt andre universitetsutdannede.Tjenester som tilbys er organisert i tre team, Akuttovernattingen, Brukerrommet og Mottaksteamet.

Vi har nå en ledig 50% fast sykepleiestilling. Arbeid dag og kveld, samt hver 3. helg. 

Den faste stillingen er ledig fra og med i dag.

Brukerrommet er åpent alle dager og tilbyr personer med rusproblemer et sted å innta rusmidler i hygieniske og trygge omgivelser. Arbeidet ved Brukerrommet innebærer blant annet å ha direkte kontakt med brukerne i form av veiledning, samtaler, miljøarbeid og utdeling av smittevernsutstyr. To sentrale prinsipper på Brukerrommet er skadereduksjon og lav terskel.

Ved ansettelse ved Brukerrommet må man påberegne å måtte jobbe andre steder på Prindsen mottakssenter etter behov.

Nøkkelinformasjon

Stillingstittel: Sykepleier 50%
Stillinger: 1
Stillingsprosent: 50

Arbeidsoppgaver

Du vil rullere på de ulike stasjonene (mottak, inntaksrom, observasjonsrom) som blant annet innebærer:

 • Smitteforebyggende arbeid
 • Rusvurderinger
 • Veilede i skadereduserende praksis på bruk av ulike rusmidler og inntaksmåter
 • Overvåke rusede personer
 • Kunne håndtere overdoser og utagerende atferd 
 • Fungere miljøterapeutisk i miljøet og håndtere de situasjoner som oppstår

Du må kunne:

 • Utføre arbeidet i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, styringsdokumenter, instrukser og etiske og faglige prinsipper
 • Ta selvstendige faglige vurdering og utvise skjønn
 • Tåle uforutsigbare arbeidsdager der tempo skifter raskt
 • Håndtere utfordrende situasjoner med utagerende og utprøvende atferd
 • Håndtere akutte situasjoner og utøve grunnleggende førstehjelp
 • Være oppdatert på tjenestestedets rutiner og retningslinjer, for å bidra til forsvarlig drift
 • Være oppdatert på utvikling innenfor eget fagfelt
 • Bidra til godt tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Som sykepleier har man et særskilt ansvar i akutte situasjoner som for eksempel overdoser, men også andre helserelaterte oppgaver 
 • Må påberegne å ha sykepleiestudent med på vakt
 • Andre oppgaver må kunne påregnes ved behov

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Videreutdanning innen rus og/eller psykisk helse er en fordel
 • Bred erfaring innen rus- og avhengighetsproblematikk og psykiatri vektlegges
 • Kjennskap til tiltaksapparatet i Oslo som er relevant i arbeidet med målgruppen
 • God systemforståelse og IKT-ferdigheter 
 • Kjennskap til HK-velferd og GAT eller tilsvarende systemer er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk tilsvarende minimum C1 i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Du må ha et stort engasjement for og et reflektert forhold til brukergruppen
 • Du må være glad i mennesker og en god menneskekjenner, som har evne til å stå i krevende situasjoner og relasjoner
 • Du må ha gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du må være endrings- og utviklingsorientert, og kunne takle en hektisk og uforutsigbar hverdag
 • Du er raus, løsningsorienter og konfliktdempende, samtidig som du kan være tydelig og sette grenser
 • Har evne til samarbeid og fleksibilitet
 • Takler stress, er strukturert og evner å jobbe etter rutiner
 • Du er ansvarsbevisst og kan ta selvstendige faglige vurderinger og utvise skjønn innenfor regelverket
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø bestående av ansatte med høy faglig kompetanse
 • Dynamisk og løsningsorientert miljø i et fagfelt i stadig utvikling
 • Ingen kjedelige og rutinepregede dager
 • Faglig påfyll gjennom fagdager, kurs og øvrig kompetanseheving
 • Veiledning og gode opplæringsrutiner
 • Velferdsetaten har ulike bedriftsidrettslag og eget kor
 • Som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Avlønning som sykepleier i lønnstrinn 31-44 (p.t. kr. 508 900,- til kr. 634 400,- pr år i 100 % stilling) i Oslo kommunes regulativ, etter ansiennitet samt turnustillegg

Vitnemål, HPR-nr., karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen

I samsvar med offentleglova kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet

Kontaktinformasjon

Hanne Wenche Langaas
Teamleder
Telefon: 948 80 230

Adresse: Hausmannsgate 11, 0182 Oslo, Norge
Åpne veibeskrivelse (i ny fane)

Om arbeidsgiveren

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Velferdsetatens hovedoppgaver er sosial- og boligvirkemidler, botiltak, institusjoner og andre tiltak for rusavhengige, samt anskaffelser og kontraktsstyring på området sosiale tjenester og TT. Etaten har ansvar for byomfattende sosiale tiltak i Oslo sentrum, og samarbeider med frivillige organisasjoner innen Oslos helse- og velferdssektor.

Informasjon om Velferdsetaten finner du på www.oslo.kommune.no

Elektroniske søknader foretrekkes.

Annonse
Annonse