fbpx Brukerrommet ved Prindsen mottakssenter søker sykepleiere til helgestillinger til tidsavgrenset utvidet åpningstid | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Brukerrommet ved Prindsen mottakssenter søker sykepleiere til helgestillinger til tidsavgrenset utvidet åpningstid

Prindsen mottakssenter er et helse- og sosialfaglig lavterskeltiltak for mennesker med rusrelaterte utfordringer. Mottakssenteret inngår i Oslo kommunes handlingsplan for sentrumsarbeidet. Vårt samfunnsoppdrag er å fremme mestring og endring med utgangspunkt i individuelle behov. Kartlegging av hva som oppleves viktig for den enkelte står sentralt i arbeidet. Mottakssenteret skal bidra til samarbeid og videreformidling til ordinært hjelpeapparat. Et varig hjem og desentralisering av tjenester til målgruppen er et overordnet mål.  

Vi holder til i Oslo sentrum og er organisert under Avdeling for rustjenester og tilrettelagte boliger i Velferdsetaten, Oslo kommune.

Målgruppen er personer over 18 år med rusrelaterte utfordringer. Prioritert innsats rettes mot personer med omfattende rusbruk og tilleggsutfordringer som somatisk og psykisk helseproblematikk, ustabil bosituasjon, økonomiske og sosiale vansker.

Vi skal bidra med skadereduserende tiltak for å redde liv og forebygge helsemessig skade. Mottakssenteret tilbyr smittevernsutstyr, kartlegging av brukers situasjon og behov, rom for inntak av rusmidler i trygge og hygieniske omgivelser, helsetjenester, akuttovernatting, hjelp til hjemreise, mulighet for oppfølging og videreformidling til ordinært hjelpeapparat. Prindsen mottakssenter tilbyr i tillegg kunnskapsformidling og veiledning av eksterne samarbeidsparter.   

Prindsen mottakssenter har nær 60 årsverk bestående av blant annet renholdere, miljøterapeuter, sosialkonsulenter, verneassistenter, sykepleiere, fagkonsulenter, erfaringskonsulent, leger, psykolog, andre universitetsutdannede samt ledere.

Tjenestene som tilbys er organisert i tre team, Akuttovernattingen, Brukerrommet og Mottaksteamet.

Brukerrommet tilbyr personer med rusproblemer et sted å innta rusmidler i hygieniske og trygge omgivelser. Arbeidet ved Brukerrommet innebærer blant annet å ha direkte kontakt med brukerne i form av veiledning, samtaler, miljøarbeid og utdeling av smittevernsutstyr. To sentrale prinsipper på Brukerrommet er skadereduksjon og lav terskel.

Vi har behov for helgestillinger i 21,13% stilling med arbeid hver annen helg. Kvalifikasjonskrav er autorisasjon som sykepleier. Videreutdanning er en fordel. Personer som er i et relevant studieforløp og mulig annet helsepersonell vil kunne bli vurdert. Anslått oppstart av utvidet åpningstid er høsten 2023, med varighet i inntil seks måneder. Ansettelser vil skje fortløpende, og det er en fordel dersom du kan starte opplæring så snart som mulig. Ved ansettelse på Brukerrommet, må man påberegne å bidra på de andre tjenestene på mottakssenteret. 

Kun digitale søknader vil bli vurdert.                                                                                               

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 02.10.2023

Arbeidsgiver: Oslo kommune

Sted: Oslo

Stillingstittel: Sykepleiere til helgestillinger Brukerrommet i forbindelse med tidsavgrenset utvidet åpningstid

Stillinger: 8

Heltid / Deltid: Deltid

Ansettelsesform: Midlertidig

Stillingsprosent: 21,13

Webcruiter-ID: 4707438178

Arbeidsoppgaver

 • Rullere på de ulike stasjonene (mottak, inntaksrom, observasjonsrom) som blant annet innebærer:
  Smitteforebyggende arbeid, rusvurderinger
  Veilede i skadereduserende praksis på bruk av ulike rusmidler og inntaksmåter
  Overvåke rusede personer, kunne håndtere overdoser og utagerende atferd 
  Fungere miljøterapeutisk i miljøet og håndtere de situasjoner som oppstår
 • Du må kunne utføre arbeidet i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, styringsdokumenter, instrukser og etiske og faglige prinsipper
 • Tåle uforutsigbare arbeidsdager der tempo skifter raskt
 • Håndtere utfordrende situasjoner med utagerende og utprøvende atferd
 • Håndtere akutte situasjoner og utøve grunnleggende førstehjelp
 • Være oppdatert på tjenestestedets rutiner og retningslinjer, for å bidra til forsvarlig drift
 • Være oppdatert på utvikling innenfor eget fagfelt
 • Bidra til godt tverrfaglig samarbeid internt og eksternt

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier. Personer som er i et relevant studieforløp og mulig annet helsepersonell vil kunne bli vurdert. 
 • Videreutdanning innen rus og/eller psykisk helse er en fordel
 • Bred erfaring innen rus- og avhengighetsproblematikk og psykiatri vektlegges
 • Kjennskap til tiltaksapparatet i Oslo som er relevant i arbeidet med målgruppen
 • Kjennskap til HK-velferd og GAT eller tilsvarende systemer er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk (godkjent norskkurs B2/C1 i henhold til Det felles europeiske rammeverket for språk)
 • Tilfredsstillende politiattest kreves for tilsetting og må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Du må ha et stort engasjement for og et reflektert forhold til brukergruppen
 • Du må være en god menneskekjenner, som har evne til å stå i krevende situasjoner og relasjoner
 • Du må være endrings- og utviklingsorientert, og kunne takle en hektisk og uforutsigbar hverdag
 • Du er raus, løsningsorienter og konfliktdempende, samtidig som du kan være tydelig og sette grenser
 • Du har evne til samarbeid og fleksibilitet
 • Du takler stress, er strukturert og evner å jobbe etter rutiner
 • Du er ansvarsbevisst og kan ta selvstendige faglige vurderinger og utvise skjønn innenfor regelverket
 • Du må kunne arbeide i tråd med Oslo kommunes verdier, etiske prinsipper, personal- og akanreglement
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø bestående av ansatte med høy faglig kompetanse
 • Dynamisk og løsningsorientert miljø i et fagfelt i stadig utvikling
 • Ingen kjedelige og rutinepregede dager
 • Veiledning og gode opplæringsrutiner
 • Velferdsetaten har ulike bedriftsidrettslag og eget kor
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i Oslo pensjonsforsikring - som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Sykepleier med norsk autorisasjon: Avlønning som sykepleier i lønnstrinn 31- 44 (kr. 541 500,- til kr. 672 500,- i 100% stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet. Turnustillegg kommer i tillegg.

Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen. Utenlandske søkere, eller søkere med utenlandsk utdanning, må fremlegge generell godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på utenlandsk utdanning 

Kontaktinformasjon

Hanne Wenche Langaas
Teamleder
Telefon: 948 80 230

Adresse: Hausmannsgate 11, 0182 Oslo, Norge
Åpne veibeskrivelse (i ny fane)

Om arbeidsgiveren

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Velferdsetatens hovedoppgaver er sosial- og boligvirkemidler, botiltak, institusjoner og andre tiltak for rusavhengige, samt anskaffelser og kontraktsstyring på området sosiale tjenester og TT. Etaten har ansvar for byomfattende sosiale tiltak i Oslo sentrum, og samarbeider med frivillige organisasjoner innen Oslos helse- og velferdssektor.

Informasjon om Velferdsetaten finner du på www.oslo.kommune.no

Elektroniske søknader foretrekkes.


 

Annonse
Annonse