fbpx Offentlig godkjent sykepleier vikariat 60 % natt | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Offentlig godkjent sykepleier vikariat 60 % natt

Enhet Hjemmesykepleie Narvik ønsker nye sykepleierkollegaer velkommen.

Enhet Hjemmesykepleie Narvik er inndelt i tre soner som yter hjemmesykepleie til hjemmeboende personer med omsorgsbehov. Enheten har eget nattpersonell. Vi er organisert med enhetsleder og seks avdelingssykepleiere. Hver sone har en avdelingssykepleier med fagansvar, og en avdelingssykepleier med personalansvar. Enheten er lokalisert med 2 soner i Sykehusveien 3 A og en sone i Alleen 4.

Vi organiserer våre tjenester etter primærkontaktsystem, noe som betyr at alle tjenestemottakere skal ha en primærkontakt som har hovedansvar for deres oppfølging.

Enheten har fokus på god opplæring og kompetanseutvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Utførelse av helsehjelp til hjemmeboende.
 • Ivareta tjenestemottakers individuelle behov for pleie og omsorg.
 • Samhandle med aktuelle samarbeidspartnere, internt og eksternt.
 • Observere, vurdere og iverksette nødvendige tiltak.
 • Ivareta dokumentasjonsplikt etter gjeldende lovverk.
 • Legemiddelhåndtering etter gjeldende lovverk og enhetens retningslinjer.
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av enhetens systemer og rutiner.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i sykepleie. Norsk gyldig autorisasjon som sykepleier.
 • Førerkort kl B.
 • Det forutsettes gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk.
 • Gode dokumentasjonsferdigheter.
 • Gode IT-kunnskaper. Vi stiller krav til bruk av e-post som informasjonskanal ved enheten.
 • Erfaring fra hjemmesykepleie og relevant videreutdanning/kurs er en fordel, men ikke et krav.

Personlige egenskaper

 • Du er trygg, tydelig og engasjert i sykepleiefaget.
 • Gode samarbeidsevner er avgjørende for gode resultater.
 • Evne til å arbeide selvstendig og ta egne beslutninger.
 • Evne til å håndtere at arbeidsoppgaver og belastning kan variere.
 • Du har kvalitet, omsorg og respekt som viktige verdier.
 • Løsningsorientert og initiativrik.
 • Bidragsyter til egen og andres kompetanseutvikling.
 • Bidra til et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Natturnus.
 • En arbeidsplass hvor du blir sett og hørt.
 • En meningsfull jobb med varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer.
 • Godt fagmiljø og regelmessig internundervisning. 
 • En arbeidsplass med fokus på utvikling der kvalitet står sentralt i alt vi gjør.
 • Høyere lønn enn tariff.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • For stillingen gjelder seks måneders prøvetid.
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved tilsetting.

Annet:

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn. Fast ansatte i Narvik kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig arbeidsavklart eller som ønsker å øke sin stillingsandel, oppfordres til å søke. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, annet regelverk og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. 
Ønske om unntak fra offentlighet må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søker vil bli varslet om ønsket ikke tas til følge.

Tilflytterpakke:

Som tilflytter til Narvik kommune, kan du søke tilflytterpakke. Du kan søke på gratis årskort for hele familien i Narvikfjellet, et gratis årskort for hele familien i Ankenesbakken alpinanlegg. 
Et gratis årskort for hele familien i Stetindhallen og  gratis sesongkort for hele familien på bassengene i kommunen vår. 

https://www.narvik.kommune.no/tjenester/prosjekter/tilflytter/tilflytterpakken/
 

Kontaktinformasjon

Hege Åsli
Enhetsleder 
99463479 / hege.aasli@narvik.kommune.no

Annonse
Annonse