fbpx Pia Cecilie Bing-Jonsson skal styre USN de neste fire årene Hopp til hovedinnhold

Pia Cecilie Bing-Jonsson skal styre USN de neste fire årene

Kandidater til verv på landsmøtet 2019 
Pia Cecilie Bing-Jonsson

Dekan og sykepleier, Pia Cecilie Bing-Jonsson, fikk toppjobben ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

1. januar går dekan Pia Cecilie Bing-Jonsson fra sin dekanstilling til å styre hele USN fra rektorstolen. Jobben er en åremålsstilling på fire år. Sykepleiens lesere kjenner henne kanskje også som fast skribent.

– Jeg er veldig glad for å bli betrodd denne store og viktige oppgaven, og takknemlig for muligheten til å ivareta det flotte universitetet som er skapt. Jeg ser frem til å overta roret, sier Bing-Jonsson i en pressemelding.

Tre grep

På USNs hjemmeside lanserer den nyutnevnte rektoren at det er tre områder hun vil løfte:

– Vi må ta grep i studieporteføljen for å sikre at vi gir studentene kompetanse og kvalifikasjoner som morgendagens arbeidsmarked trenger, lanserer hun som punkt én.

Punkt to er å satse på tverrfaglig forskning.

– Jeg tror svaret på framtidens komplekse utfordringer kan ligge i sterke, tverrfaglige forskningsteam.

– Jeg vil også få til et tett samarbeid med studentene. Det er avgjørende for at vi skal lykkes. Studentene gir oss ofte de beste og mest ærlige tilbakemeldingene, trekker hun frem som punkt tre.

Fakta
Fakta om Pia Cecilie Bing-Jonsson

Pia Cecilie Bing-Jonsson er utdannet sykepleier og har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært visedekan på fakultet for helse- og sosialvitenskap på USN, førsteamanuensis og høgskolelektor på samme sted. Hun har en betydelig vitenskapelig produksjon, og er en aktiv deltaker i samfunnsdebatten.

Godt skussmål

Bing-Jonsson skal fortsatt skal være dekan denne høsten. 1. januar overtar hun etter Petter Aasen. Han har sittet som rektor i 16 år.

Styreleder Tore Isaksen sier i en pressemelding at han er svært fornøyd med ansettelsen.

– USN får en rektor som har en klar strategisk retning og tydelige prioriteringer. Bing-Jonsson har vist at hun evner å gjennomføre krevende endringer, og at hun bygger gode lag rundt seg, sier Isaksen. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse