fbpx Sykepleier og spesialsykepleier til Thoraxkirurgisk intermediær og sengepost | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier og spesialsykepleier til Thoraxkirurgisk intermediær og sengepost

Thoraxkirurgisk intermediær og sengepost, er en seksjon i Thoraxkirurgisk avdeling, lokalisert på Rikshospitalet. Vi utlyser flere faste sykepleierstillinger og vikariater. Denne universitetsposten har til sammen 27 senger og gir pre- og postoperativ sykepleie til voksne og barn som tilbys kirurgisk behandling for kompliserte hjerte,- lunge- og karlidelser. Mange av pasientene har komplekse sykdomstilstander og avdelingen har landsfunksjon for pasienter som får transplantert hjerte- og/eller lunger og for barn som blir operert for medfødt hjertefeil. Thoraxkirurgisk avdeling dekker alle aspekter av thorax-/hjertekirurgi, og har i tillegg regionoppgaver i karkirurgi og thorakalaortakirurgi, inkludert øyeblikkelig hjelp.

Intermediærfunksjonen (over 80 % av driften) innebærer å ta hånd om pasienter som er kritisk syke, men som ikke trenger respiratorbehandling. Omkring 25 % er postoperative barn. Pasienter mottas fra intensiv første postoperative dag, eller fra operasjon/oppvåkning på operasjonsdagen. Seksjonen har derfor en stor andel pasienter i tidlig postoperativ fase med stort overvåkningsbehov. Mange er sirkulatorisk ustabile og får behandling med potente vasoaktive legemidler og er tilkoblet mye medisinskteknisk utstyr. Seksjonen mottar også øyeblikkelig hjelp-pasienter, hovedsakelig med aortadisseksjon. Vi holder et høyt sykepleiefaglig nivå med godt samhold og samarbeid.

Stillingen gir faglige utfordringer for den som ønsker å arbeide med sykepleie til akutt og kritisk syke pasienter.

Interne søkere vil bli prioritert til stillingene. Ledige vikariat også for eksterne søkere, med mulighet for forlengelse. Vi har flere stillinger som er ledig for rask ansettelse. Det er aktuelt med fortløpende ansettelser
Internt ref. nr.: TKAIS/2023/03

Etter helsepersonelloven §20a skal arbeidstaker fremlegge politiattest ved tiltredelse.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: Snarest

Arbeidsgiver: Oslo universitetssykehus HF

Sted: Oslo

Stillingstittel: Sykepleier/spesialsykepleier

Stillinger: 15

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Vikariat, Fast

Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4705961557
 

Arbeidsoppgaver

 • Være pasientansvarlig sykepleier, p.t. i turnus med dag-, aften- og nattjeneste.
 • Gi klinisk veiledning til studenter og ansatte.
 • Delta i fagutvikling og utvikling av ny kunnskap

Kvalifikasjoner

 • Godkjent videreutdanning i intensivsykepleie
 • Eventuelt godkjent videreutdanning i anestesisykepleie
 • Eller autorisert sykepleier. Det er ønskelig at søker har 2 års relevant erfaring, fortrinnsvis med thoraxkirurgiske pasientforløp
 • Det er ønskelig med erfaring fra intensiv eller thoraxkirurgiske intermediær pasienter

Personlige egenskaper

 • Egenskaper som faglig innsikt, fleksibilitet, selvstendighet og samarbeidsevne vil bli vektlagt.
 • Ferdighet til å utøve sykepleie av høy faglig kvalitet.
 • Ferdigheter i å vurdere behov for sykepleie og formidle dette muntlig og skriftlig i et tverrfaglig miljø.
 • Trives med arbeid både i team og med høy grad av selvstendighet i arbeidet.
 • Evne til å prioritere og håndtere hektiske perioder og akutte situasjoner.

Vi tilbyr

 • Strukturert nyansattprogram med kurs og veiledning
 • Høyt faglig nivå
 • Det er satt av tid i turnus til vedlikehold og utvikling av faglig kompetanse.
 • Utviklingssamtaler og oppdrag som ressursperson i posten
 • Godt arbeidsmiljø
 • Sykepleiefaglige utfordringer på alle kompetansenivå
 • Lønn etter avtale
 • Arbeidstid, p.t. 35,5 t/uke i tredelt turnus med arbeid hver tredje helg. Alternativt nattevaktsturnus.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

 
For at vi skal kunne vurdere din søknad må du søke via «Søk på stillingen»- knappen. Vi tar dessverre ikke imot søknader på e-post.

Kontaktinformasjon

Ylva Husby
Seksjonsleder
Telefon: 23070778

Marianne Kirkerød Granberg
Fagsykepleier
Telefon: 23070798

Adresse: Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo, Norge
Åpne veibeskrivelse (i ny fane)

Om arbeidsgiveren

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Annonse
Annonse