fbpx Anestesisykepleier 100% stilling | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Anestesisykepleier 100% stilling

Anestesisykepleier 100% stilling – Kun dagtidsarbeid, ingen kveld-, helg- og nattarbeid.

Som anestesisykepleier hos oss inngår du i det perioperative teamet og bemanner også postoperativ avdeling sammen med operasjonssykepleier.

Utvikling og muligheter:

Teamet vårt har en bred sammensetning av kompetanse og setter kompetanseutvikling og samarbeid høyt. Det innebærer at hos oss får du en viktig påvirkning av det totale tilbudet vi gir til pasientene, samt blir satset på i utvikling av kompetanse og ansvar. Sykehuset satser på forskning og har eget forskningsfond for klinisk forskning, i tillegg til ordinær kurs- og kompetansesatsing.

Arbeidsordning og fritidsmuligheter:

Hos oss inngår du i en årsturnus som innebærer at arbeidet på dagtid fordeles slik at det er tilnærmet lik aktivitet gjennom årets aktive uker. Det betyr at du får ferie 4 uker sammenhengende i juli/august, mellom jul og nyttår og har fri en uke om høsten og i påsken. I tillegg til å unngå kveld-, helg- og nattevakter er dette et gode som våre ansatte setter stor pris på, og som legger til rette for en planlagt ferie og fritid for seg og sine familier.

Lønn og goder:

  • Lønn fastsettes individuelt og baseres på samlet kompetanse og erfaring hos den enkelte medarbeider.
  • Pensjonsordningen er i KLP, som samordnes med din nåværende pensjonsordning dersom du kommer fra arbeid ved annet sykehus.
  • Sykehuset har egen treningssal og treningsapparater som de ansatte fritt kan benytte etter arbeidstid hele året. I tillegg finnes terapeutisk varmtvannsbasseng som ansatte kan benytte i helgene.
  • Ved HSR prioriteres samhold og møtepunkter mellom alle ansatte høyt, og vi har årlig julebord, blåtur, samt egne sosiale tilstelninger i avdelingen som verdsettes høyt av teamet.
  • Hos oss får du også anledning til å låne leilighet på Vågsli.

Hvorfor søke stilling hos oss?:

Vårt team opplever faglige utfordringer og mestring innenfor en ramme som stimulerer til utvikling og lagbygging. Vi trives på jobb og opplever at vi settes pris på av både pasienter, kolleger og arbeidsgiver. Vi verdsetter trivsel på jobb høyt og prøver derfor hele tiden å opprettholde og ta vare på dette. Vi har stor påvirkning av egen arbeidshverdag og opplever medbestemmelse i det meste og blir hørt når vi trenger det. Vi ønsker deg med på laget og den videre utviklingen av et foretrukket tilbud innen ortopedi og protesekirurgi. Vi har ca 350-400 spinaler, 100-150 narkoser og noen våkenintubasjoner i året.

Har du ønske om å jobbe deltid hos oss, i en kortere periode for å bli kjent med oss, eller kan være interessert i å hospitere hos oss? Det vil vi gjerne tilby deg, og du er velkommen til å søke eller kontakte oss direkte for dette.

Lurer du ellers på noe omkring stillingen, ta uforpliktende kontakt med avdelingssykepleier Eli Ringen Reksten på tlf.: 40 40 55 36 eller på mail: eli.ringen.reksten@hsr.as

Du kan også kontakte Kay Rudi Karlsen, overlege anestesi, på tlf 48 95 61 77. Mail: kay.rudi.karlsen@hsr.as

Dersom du ønsker å snakke med vår HR-avdeling, kontakt: Dagfinn Dahle på tlf. 46 84 91 70.

Dersom du ønsker at vi formidler kontakt med en av de ansatte i teamet for en direkte referanse om hvordan det er å jobbe hos oss, formidler vi også en slik kontakt.

Tiltredelse: 01.02.2024

Kontaktpersoner:

Eli Ringen Reksten

tlf: 52805000

mob: 40405536

Annonse
Annonse