fbpx Vil du lede innføringen av teknologi? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Vil du lede innføringen av teknologi?

Medisinsk-teknologisk avdeling (MTA) i Oslo universitetssykehus (OUS) er en del av Teknologi- og innovasjonsklinikken (TIK), og er Norges største medisinsk-teknologiske sykehusmiljø med over 100 ansatte. MTA er sykehusets fagavdeling for medisinsk teknologi, og har det overordnede ansvaret for alt det medisinsk-tekniske utstyret (MTU) i sykehuset som består av nesten 40 000 utstyrsenheter med en samlet verdi på ca. 4 milliarder kroner. MTA ivaretar hele livssyklusen til MTU-et og har aktiviteter som eksempelvis innebærer anskaffelser, prosjektledelse, strategi og analyser, forskning, drift og økonomi.

Seksjon for analyse, utvikling og nye OUS (AUN) er en nyopprettet seksjon i MTA med samlet kompetanse for å ivaretar MTA sine interesser inn i de store byggeprosjektene i OUS, ivareta overordnede strategier og planer for medisinsk-teknologisk avdeling og medisinsk-teknisk utstyr i OUS, og ivareta strategisk og regional forvaltning av MTU-parken i Helse sør-øst med enheten Regionalt kompetansesenter for samordning av investeringer i medisinsk-teknisk utstyr i Helse Sør-Øst (RKMTU).

OUS er inne i en hektisk periode med involvering i seks store bygge- og utviklingsprogrammer i sykehuset hvor det er avgjørende med samarbeid, involvering, og medvirkning fra fagpersonell i sykehuset. Seksjon for AUN har her en sentral rolle i utarbeidelse av utstyrsprogrammene som vil være gjeldende for fremtidens sykehus.

Vi søker en leder til Seksjon for analyse, utvikling og nye OUS som vil være med å forme fremtiden til Norges største høyteknologiske sykehus, og som ser verdi i en samfunnsnyttig og meningsfull jobb med store utviklingsmuligheter.

Som leder av Seksjon for analyse, utvikling og nye OUS vil du lede en erfaren, motivert og kompetent gruppe medarbeidere med sammensatte oppgaver som ivaretar MTA sine interesser innenfor flere viktige strategiske områder, både lokalt og regionalt. Seksjonen er en viktig bidragsyter for MTA sin totale virksomhet, og for utviklingen av utstyrsparken både lokalt i OUS og regionalt i HSØ. Teknologi i sykehuset har høyt fokus og er viktig i dagens drift og pasientbehandling, men vil ha en enda større betydning for pasientbehandlingen i årene fremover. Dette er noe som setter høye krav til tjenesteleveransene fra MTA.

Du vil være en del av ledergruppen i MTA, og stillingen gir en mulighet til å lede en egen seksjon i et høyteknologisk og dynamisk miljø til det beste for pasientene!                                                                                                                                                                        
Intervjuer kan starte før søknadsfristen har gått ut. Kun kandidater som søker via Webcruiter vil bli vurdert.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 

Arbeidsoppgaver

 • Lede seksjonen med fullt budsjett-, personal- og oppgaveansvar
 • Etablere og følge opp mål og planer for seksjonen
 • Ansvarlig for å ivareta MTA sine interesser i de pågående byggeprosjektene i OUS
 • Ansvarlig for samhandling mellom underliggende grupper i seksjonen
 • Ansvarlig for å etablere overordnede analyser, strategi og planer for MTA sin virksomhet i OUS
 • Etablere samhandlingsarenaer med andre avdelinger og seksjoner i OUS
 • Bidra til godt samarbeid mellom alle seksjoner i MTA, og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Holde god kontakt med relevante ressurser innenfor eget ansvarsområde, både i og utenfor sykehuset

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på universitets-/høyskolenivå innen helsefag (sykepleier, radiograf, bioingeniør, lege eller tilsvarende) eller ingeniørfag (medisinsk teknologi eller tilsvarende)
 • God kunnskap om medisinsk teknologi og medisinsk-teknologisk utstyr (MTU)
 • Ledererfaring
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Beherske engelsk språk

Vi ber deg adressere og redegjøre for din innfrielse av de ønskede kvalifikasjonene punktvis i din søknad.

Ønskede personlige egenskaper

 • Du forstår raskt komplekse spørsmål og problemer, og kommer opp med sunne og rasjonelle vurderinger
 • Du bygger nyttige nettverk og er i stand til å bruke dem til å nå mål
 • Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon, og støtter andre for å nå teamets mål
 • Du gjør inntrykk og får gjennomslag for ideer og planer
 • Du kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte; snakker med autoritet og overbevisning og presenterer på en effektiv måte

Ønskede evner og ferdigheter

 • Du har gode verbale evner
 • Du har god logisk resonneringsevne
 • Du er god til å skille mellom relevant og irrelevant informasjon, ser informasjon i sammenheng, og tar korrekte beslutninger
 • Det kan bli benyttet testverktøy som en del av seleksjonsprosessen og for å kartlegge eventuelle behov for lederstøtte i stillingen.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og variert arbeid
 • Samarbeid med ansatte i byggeprosjekter og medisinske miljøer, både lokalt og regionalt
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansatt-program
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 25 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Kontaktinformasjon

Manuel Henriquez

Avdelingsleder

 Telefon:+4797738762

Lars Flatmoen

Spesialrådgiver

 Telefon:+4795939923

Annonse
Annonse