fbpx Er du vår nye rådgiver? | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Er du vår nye rådgiver?

Nå har du sjansen! Vi søker nye kollegaer i to ledige 100 % rådgiverstillinger; en fast og ett vikariat for inntil ett år.

Som rådgiver i NSF vil du bl.a. få være med på å bedre sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår. Du vil bli en del av et aktivt, spennende og dedikert arbeidsmiljø. NSF Viken har over 23.000 medlemmer. Fylkeskontoret har fylkesleder, 2 nestledere, administrativ leder og 11 ansatte. Vi holder til i trivelige og moderne lokaler i Oslo sentrum.

Rådgivere i NSF har en variert og utfordrende arbeidshverdag, og stillingene innehar følgende hovedarbeidsoppgaver og -ansvar:  

 • Saksbehandling og rådgivning til medlemmer og tillitsvalgte, særlig innenfor arbeidstid og det arbeidsrettslige området.
 • Bistå tillitsvalgte i lokale forhandlinger.
 • Utadrettet kontakt med medlemmer og tillitsvalgte.
 • Undervisning og kursansvar i forbindelse med tillitsvalgtkonferanser og tillitsvalgtopplæring.
 • Understøtte politisk ledelse i fylket.
 • Mediearbeid, herunder også nettsider og sosiale medier.
 • Strategisk medlemsarbeid.

Du må også regne med noen administrative oppgaver, og det tilligger noe reiseaktivitet i stillingene.

Vi søker deg som er autorisert sykepleier med følgende kvalifikasjoner og erfaring: 

 • Meget god kunnskap om arbeidstid, turnus og erfaring med arbeidstidssystemer.
 • Utdanning fra universitet eller høgskole innenfor fagfelt som forvaltningsrett, arbeidsrett, helserett, veiledning eller pedagogikk. Særlig relevant erfaring kan unntaksvis kompensere for formell utdannelse.
 • Erfaring fra arbeid knyttet til lov- og avtaleverk innenfor interessepolitisk område, og fra saksbehandling- og utredninger innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.

Du må inneha digital kompetanse i bruk av IT-verktøy i det daglige, sammen med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. God innsikt i helsetjenesten, det politiske system og organisasjonsarbeid vil veie positivt. Det vil også erfaring med tillitsvalgtarbeid og undervisning.

Hvis du kjenner deg igjen i disse personlige egenskapene mener vi du kan lykkes i rollen:

 • Svært gode samarbeidsevner, samt evne til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • Bidra aktivt til et inkluderende arbeidsmiljø, er fleksibel og real.

Relevant arbeidserfaring i Viken fylke kan være en fordel, og personlig egnethet blir tillagt vekt.

Vi tilbyr deg å bli med i et sterkt team med gode muligheter for faglig- og personlig utvikling. Ansatte i NSF har også:

 • tariffavtale
 • konkurransedyktig lønn etter avtale
 • pensjonsordning i KLP
 • reise- ulykkes og gruppelivsforsikring
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • hyggelige kollegaer og høy trivsel

Du er velkommen til å kontakte Grete Follestad på telefon 992 91 986 for mer informasjon. Alle henvendelser behandles konfidensielt.  Søknad sendes inn til vår elektroniske søkeløsning, se lenke øverst i annonsen. Husk å merk søknaden om du søker fast- og/eller vikariatstilling.

Tiltredelse etter avtale, og vi gleder oss til å høre fra deg!

 

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Vi er Norges fjerde største fagforbund med nesten 130.000 medlemmer. Det å ivareta sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser er våre viktigste oppgaver.

NSF har høy etisk bevissthet i hele organisasjonen. Vi mener at et godt arbeidsmiljø også er preget av mangfold, og at medarbeidere med ulike fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiv vil bidra positivt i vårt arbeid for medlemmene. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke uten å kunne vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Lokalene våre er universelt utformet, og vi legger til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I NSF skal alle trives på sin arbeidsplass. Vi har alle et felles ansvar, men spesielt for lederne er dette en viktig oppgave. I hverdagen betyr dette mye for trygghet, samarbeid og utvikling og vi tror at folk som har det bra leverer de beste resultatene.
 

 


 

Annonse
Annonse