fbpx Seniorrådgiver | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seniorrådgiver

Er du vår neste kollega i fag- og helsepolitisk avdeling?

Stillingens ansvarsområde er knyttet til utdannings-, kunnskaps- og kompetansepolitikk. Her har du muligheten til å sette agendaen for framtidens utdanning og kunnskapsutvikling i sykepleiefaget. Som en nøkkelperson i NSFs politiske påvirkningsarbeid, vil du arbeide med utredning, rådgivning og formidling. Ditt arbeid vil være del av grunnlaget for høringer, innspill og oppfølging av Stortingsmeldinger og NOUer. 

Du vil også ha en avgjørende rolle i å utarbeide kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for NSFs politikk, og dermed bidra til å nå målene i NSFs strategiske arbeid.

Vi søker en kollega med følgende kvalifikasjoner og erfaring:

 • Kunnskap om hvordan norsk høyere utdanning er bygd opp og styres, og kjennskap til de finansielle og juridiske rammene.
 • Oversikt over utfordringsbildet i universitets- og høyskolesektoren, med særlig vekt på sykepleierutdanning.
 • Kjennskap til helsetjenesten.
 • Forståelse for politisk arbeid og politiske beslutningsprosesser.
 • Saksbehandlings- og utredningskompetanse.
 • Erfaring med prosjektarbeid og strategiutforming.
 • Solid skriftlig og muntlig forståelse og framstillingsevne på norsk og engelsk.

Vi ser etter deg med høyere relevant utdanning innen sykepleie/samfunnsvitenskap o.l. på minimum mastergradsnivå. Du har erfaring fra arbeid i universitet eller høyskole og/eller offentlig forvaltning.

Hvis du kjenner igjen disse personlige egenskapene mener vi du vil lykkes i rollen:

 • Resultat- og målorientert med et helhetlig perspektiv.  
 • Selvstendig, analytisk, strukturert og med evne til å både planlegge og gjennomføre større oppgaver. 
 • Evne til å lede arbeidsprosesser og bygge gode relasjoner, samt være samlende og skape engasjement. Du trives med å arbeide i team og har forståelsen for både viktigheten av og   nøkkelfaktorene i nettverksbygging.

Hos oss blir personlig egnethet tillagt vekt.

Vi kan tilby:

En arbeidshverdag i et engasjert team og mulighet til faglig- og personlig utvikling. Vi har utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø. Ansatte i NSF har også:

 • tariffavtale
 • konkurransedyktig lønn etter avtale
 • pensjonsavtale i KLP
 • reise-, ulykkes- og gruppelivsforsikring 
 • gode velferdsordninger, som treningsrom og kantine 
 • fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for hybrid hjemmekontoravtale 
 • sentrale lokaler i Kvadraturen i Oslo sentrum

Om oss:

Vår fag- og helsepolitisk avdeling består av 25 medarbeidere som sammen utgjør et sterkt faglig kollegium. Avdelingen understøtter det politiske arbeidet opp mot myndigheter, samarbeidsorganisasjoner og internt i NSF.

Søknad sendes inn via vår elektroniske søkeløsning. Se lenke øverst i annonsen. Du er velkommen til å kontakte fagsjef Bente Lüdemann på telefon 926 37 062 hvis du ønsker mer informasjon. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Vi gleder oss til å høre fra deg!
 

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Vi er Norges fjerde største fagforbund med nesten 130.000 medlemmer. Det å ivareta sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser er våre viktigste oppgaver.
 

NSF har høy etisk bevissthet i hele organisasjonen. Vi mener at et godt arbeidsmiljø også er preget av mangfold, og at medarbeidere med ulike fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiv vil bidra positivt i vårt arbeid for medlemmene. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke uten å kunne vise til en sammenhengende yrkeskarriere. Lokalene våre er universelt utformet, og vi legger til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I NSF skal alle trives på sin arbeidsplass. Vi har alle et felles ansvar, men spesielt for lederne er dette en viktig oppgave. I hverdagen betyr dette mye for trygghet, samarbeid og utvikling og vi tror at folk som har det bra leverer de beste resultatene.


 

Annonse
Annonse