fbpx Sjukepleiar | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sjukepleiar

Har du ei ekstra interesse for å arbeide med barn og unge? Vi har ledige faste stillingar for sjukepleiar!

På vår sengepost for barn og unge har vi 8 sengeplassar, men vi har også pasientar inne til dagbehandling fra ulike fagområder. Nå søker vi etter nye sjukepleiarar som har interesse, kompetanse og engasjement for å arbeide med den «nye» generasjonen og som vil vidareutvikle vår seksjon.

Vi vil gjere vårt beste for at du skal trivast og håper at du vil vere med på innflytting i Norges mest moderne sjukehus på Hjelset våren 2025.
Vi ønskjer søkjarar både frå Nordmøre og Romsdal, grunna arbeidsstad både i Kristiansund og på Hjelset.
Er du usikker eller har du spørsmål? Ta gjerne kontakt! 
 

Drøymer du om å bo med kort avstand mellom hav, fjell og fjord med rikt høve til friluftsliv? Å ha tilgang på eit rikt og engasjert kulturmiljø i ein kystbyar med ambisjonar? 
Den fargerike opera- og klippfiskbyen Kristiansund er perla på Nordmøre. Her finn du eit rikt kulturtilbod med eige operahus som har fleire oppsetjingar og konsertarrangement kvart år. Like utafor byen kan du oppdage den spektakulære Atlanterhavsvegen og fleire sjarmerande fiskevær. Les meir om Kristiansund og Nordmøre her!
Molde er rosens, jazzens og kulturens by, og ikkje minst eit eldorado for fjellturer, alpint, klatring, golf, seiling og padling. Byen er barnevennleg med nærleik til skule, barnehage og fritidstilbod. Molde by fornyar seg med m.a. ny sjøfront og fleire spennande kaféer og spisestader.  Les meir om Molde og Romsdalen her!

Arbeidsoppgåver

 • Sjukepleieoppgåver til dei unge og håpefulle
 • Opplæring og rettleiing til pasientane og deira pårørande
 • Samarbeid med dyktige kollegaer frå ulike fagmiljø
 • Handtering av medikament og god dokumentasjon

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • Vi håper at du har erfaring frå pasientgruppa
 • Det er ein fordel om du har god IT-kompetanse
 • For arbeid med denne pasientgruppa må det framleggast politiattest

Personlege eigenskapar

 • Ein kreativ og tålmodig lagspelar
 • Spesiell interesse for barn og unge
 • Du er dyktig til å kommunisere med pasientane
 • Vi ser etter ein kandidat som er godt egna til pasientgruppa

Personlege eigenskapar og eignaheit vil verte vektlagd ved tilsetting.
 

Vi tilbyr

 • Sterkt tverrfagleg samarbeid
 • Ein inkluderande arbeidsplass
 • Løn etter gjeldande overeinskomstar
 • Medlemskap i god offentleg pensjonsordning og fordelaktige forsikringsvilkår
 • Eit flott arbeidsmiljø der ein samarbeider godt mellom faggruppene
 • Arbeid med ei spennande pasientgruppe 

Vi ber om at attestar og vitnemål vert lasta opp og lagt ved søknad og CV.

Kontaktinformasjon

Kjetil Sandvik Havnen

Konstituert seksjonsleder

Telefon:+47 40604385

E-post: kjetil.sandvik.havnen@helse-mr.no

Siv Helen Kristoffersen

Seksjonsleiar

Telefon:71121558

E-post: Siv.Helen.Kristoffersen@helse-mr.no


Om arbeidsgivaren

Vil du gjere ein forskjell? Vi i Helse Møre og Romsdal (HMR) gir spesialisthelsetenester til alle innbyggjarane i fylket. Med våre omlag 6500 tilsette er vi ein skapande og nytenkande organisasjon som kvar dag står på for at pasientane skal få best mogleg helsetenester. Vi har ei leiande rolle innan forsking og utdanning, og har sterke fagmiljø knytt til teknisk drift, økonomi og HR. Sjukehusa i HMR er i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund. Nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal  er under bygging på Hjelset i Molde kommune, og skal stå klart for innflytting våren 2025. I Kristiansund vert det vidare eit breidt spesialisthelsetenestetilbod med poliklinikk, dagbehandling og dagkirurgi. I tillegg har vi behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk helsevern og rusbehandling. Det vert lagt til rette for gode og inkluderande arbeidsmiljø prega av openheit og respekt. Vi vil at våre tilsette skal spegle mangfaldet i befolkninga. Difor oppmodar vi alle som er kvalifiserte til å søkje hos oss, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det same gjeld om du har hatt eit lengre opphald i arbeidslivet. Helse Møre og Romsdal er underlagt offentleglova. Vi arbeidar for meiroffentlegheit, og søkarlista til stillinga kan bli offentleggjort. Ein kan be om unntak frå offentleg søkarliste. Unntak skal grunngjevast frå søkar si side. Arbeidsgivar vil vurdere ei slik oppmoding, og søkar vert kontakta om oppmodinga ikkje vert tatt til følgje.

Uansett kva stilling du vert tilsett i, så skal vi bidra til at du får utvikle deg og kompetansen din. Bli med på laget! For meir informasjon om helseføretaket, sjå Helse Møre og Romsdal 


 

Annonse
Annonse