fbpx Sykepleier helsehus | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier helsehus

Ullern helsehus er et nytt og moderne helsehus med 96 korttids- og rehabiliteringsplasser fordelt på fire sengeposter. Pasientgruppen er eldre med sammensatte helseutfordringer, og overføres hovedsakelig fra sykehus for videre behandling og pleie. Pasientene skal oppleve et målrettet opphold fra de ankommer helsehuset, hvor målet er å kunne komme hjem igjen. Vi jobber tverrfaglig for å nå målene med motto «hver time teller», og det tverrfaglige teamet består og samarbeide tett med andre sykepleiere, helsefagarbeidere, lege, fysioterapeut og ergoterapeut.  

I løpet av 2023 fikk helsehusene i Oslo tilført ekstra ressurser, og organisering av pasientene ble noe mer spesialisert, ved at helsehusene nå har autonomi i hvor pasientene blir lagt. Det er opprettet mottaksteam for å ta imot og plassere nye pasienter av faste medarbeidere. I hver avdeling er det tilført en ny medarbeider, med oppgaver knyttet til måltider mm. og resepsjonen er bemannet nå også på kveldstid.

Vi jobber aktivt med å ta i bruk teknologi og digitale løsninger å legge til rette for fremtidsrettede løsninger i tjenesten. i sommer innfører vi nytt pasientvarslingssystem og digitalt tilsyn. Hos oss møter du erfarne kolleger med høy kompetanse og du vil ha gode utviklingsmuligheter som sykepleier. Har du lyst til å være med å jobbe i et aktivt fagmiljø i kommunehelsetjenesten, vil vi gjerne ha deg med!

Vi har nå en 100% ledig stilling ved helsehuset på avdeling 3. Stillingen innebærer arbeid dag, kveld og hver tredje helg. Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli vurdert. Alle vitnemål og attester må legges ved. Politiattest må fremvises. Søkere vurderes fortløpende. 

Arbeidsoppgaver

 • Utøve direkte sykepleie til pasienter, herunder blant annet oppfølging av pasienters grunnleggende behov, kommunikasjon med pasienter og pårørende, medikamenthåndtering
 • Stell og pleie, utførelse av tekniske sykepleierprosedyrer, samt håndtering av akuttsituasjoner
 • Du trives med å jobbe selvstendig med vurdering og mottak av pasienter
 • Du har hverdagsmestring i fokus, og trives med tverrfaglig samarbeid
 • Du har ansvar for at de sykepleiefaglige oppgavene blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet, og faglig forsvarlighet
 • Du holder deg oppdatert innen eget fagområde, og deltar i faglig utviklingssamarbeid
 • Du har ansvar for å veilede, undervise og informere pasienter, pårørende, studenter, og kollegaer ved behov
 • Du trives som direkte tjenesteyter og sørger for at tjenesten er i henhold til lovverk, kommunale retningslinjer og faglig god praksis

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende høyere nivå (Bergenstest/C1)
 • Gode datakunnskaper og kjennskap til bruk av helseteknologi
   
 • Erfaring med elektronisk dokumentasjonssystem, Gerica, er en fordel
 • Erfaring fra korttids-/rehabiliteringsavdeling, eller fra sengeposter på sykehus vektlegges i ansettelsesprosessen, men er ingen forutsetning

Personlige egenskaper

 • Setter pasientens ønsker og behov i fokus, og er fleksibel.
 • Viser engasjement, redelighet og respekt.
 • Har gode samarbeidsevner, men liker også å jobbe selvstendig.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.
 • Er proaktiv og pådriver for utviklingsarbeid.
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby deg jobb i et viktig samfunnsmessig område som stadig er under utvikling
 • Utfordrende arbeidsoppgaver, høyt faglig nivå og gode, erfarne kolleger
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Kontinuerlig faglig utvikling i regi av fagsykepleiere og kvalitetssjef
 • Digitalisering av arbeidsoppgaver og fokus på implementering av velferdsteknologiske løsninger
 • Gode lønns-, forsikrings- og pensjonsvilkår

Kontaktinformasjon

Sanja Dinic

Avdelingsleder

Telefon:48848455


Om arbeidsgiveren

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?
Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 10000 dyktige medarbeidere. Nå vil vi ha deg med på laget.
Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.
Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vaksinasjonsstatus mot sesonginfluensa og holdninger til vaksinering generelt vil kunne bli lagt vekt på i vurderingen av personlig egnethet

 Vi ser frem til å høre fra deg.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no


 

Annonse
Annonse