fbpx Sykepleier / Vernepleier - BUP sengepost, Klinikk for kvinne, barn og familie | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier / Vernepleier - BUP sengepost, Klinikk for kvinne, barn og familie

Velkommen til Bup sengepost. 

Vil du være med å gjøre en forskjell for barn og unge som trenger innleggelse i døgnseksjon?

Et hvert menneske selv det alminneligste av oss har et stort eventyr inne i seg. I blant virkeliggjøres det i blant ikke, - men det finnes. Vi søker deg som er drivende engasjert i å gjøre en forskjell for barn og unge, og som har fokus på trygghet, respekt og kvalitet. 

Bup sengepost er den eneste sengeposten i gamle Nord - Trøndelag. Vi holder til i lyse og trivelige lokaler ved Sykehuset Levanger. 

Vi tilbyr akutt, utredning og - behandlingsopphold. Bup HNT er i gang med en prosess i forhold til godkjenning av TPH  (tvungent psykisk helsevern) for å kunne ivareta pasienter som har behov for det.

Noe av det som skjer på sengeposten; - miljøterapi, terapi/samtaler, utredning, behandling, familieterapi/ - arbeid, psykologiske tester, medisinske tester og AMT.

Vi er opptatt av personlige egenskaper og ressurser, familie og nettverk, samt historien rundt hver enkelt barn og unge.

Du skal selvfølgelig ikke gjøre dette alene. I denne stillingen blir du en del av et tverrfaglig team og hyggelig arbeidsmiljø som finner de beste løsningene sammen. Vi arbeider etter gode planer, jobber strukturert og samarbeider med poliklinikk, familieenhet, barneavdelingen, skole, helsesykepleier/fastlege, barnevern, PPT og kommunale psykiatritjenester.

Vi har nå ledig fast stilling 100% som miljøterapeut. Den som ansettes blir en del av en gruppe miljøterapeuter som er viktig i tjenesteytingen ovenfor pasientene. Det er turnus med dag/aften. Med stillingen følger arbeid hver tredje helg.

Hvis du deler ambisjonene våre vil vi gjerne ha med deg på laget.

Velkommen til Bup sengepost

Tiltredelse etter avtale.

Den som tilsettes må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon.

For helsepersonell etter helsepersonelloven kreves det autorisasjon/godkjenning.

Arbeidstakere i HNT som mener de har fortrinnsrett til stillingen bes opplyse om det i søknaden.

Vedkommende som får tilbud om ansettelse må legge frem tilfredsstillende politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a ikke eldre enn 3 måneder.

Arbeidsoppgaver

 • Miljøterapeutisk arbeid overfor pasienter under 18år innlagt i sengepost. Arbeidet er tverrfaglig og i samarbeid med team som jobber med hver enkelt pasient.
 • Vi har betydelig med pårørendearbeid, enten ved samtaler/møter eller ved at pasienter har med seg foreldre under innleggelsen.
 • I og med at seksjonen i tillegg til planlagte innleggelser ivaretar akuttfunksjon, vil du jobbe sammen med lege/psykolog i samtaler og vurderinger av behov for akutte innleggelser og ivaretakelse av pasienter i akuttfase.
 • Forberedelse / forvern for pasienter som søkes inn for planlagte innleggelser.   
 • Ansvar for å holde seg faglig oppdatert og godt kjent i seksjonen.
 • Bidra sammen med de andre til å holde orden i seksjonen.
 • Arbeidsdagen er variert og innebærer alt fra møtevirksomhet til trening sammen med pasienter. 

Kvalifikasjoner

 • Det søkes etter sykepleier eller vernepleier.
 • Det er ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid. 
 • Det er ønskelig med erfaring fra målgruppen vi arbeider med.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med TPH.
 • Den som tilsettes må beherske norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Personlige egenskaper

 • Miljøterapeut i bup sengepost jobber med sårbare pasienter og personlig egnethet er derfor avgjørende.
 • Motivert for og ønske om å jobbe med pas under TPH herunder aggresjon og vold.
 • Du har evne til å samarbeide. Du er imøtekommende, utadvendt og har evne til å skape trivsel i seksjonen.
 • Du evner å jobbe strukturert, både selvstendig og i team og har en respektfull holdning til pasienter, pårørende, samarbeidspartnere og arbeidskollegaer.

Vi tilbyr

 •  Vi tilbyr 100% stilling der du får arbeide både selvstendig og som en del av et tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i en god pensjonsordning, 2% pensjonstrekk.
 • Gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Kontaktinformasjon

Veronica Røiseng

Konst. seksjonsleder

Telefon:+47 74094756


Om arbeidsgiveren

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss på www.hnt.no


 

Annonse
Annonse