fbpx Sykepleier/vernepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Sykepleier/vernepleier

Enhet for institusjonstjenester har ansvar for sykehjemsplassene i Ringsaker kommune. Sykehjemmene er lokalisert i Brumunddal, Brøttum, Moelv og på Nes/Helgøya. Sykehjemsavdelingene er inndelt i grupper med egne postkjøkken og oppholdsrom. Tildeling av sykehjemsplasser ivaretas av egen enhet for tjenestetildeling og samordning.

Vi har tre ledige stillinger:

 • 100 % Stilling som sykepleier eller vernepleier er ledig. Stillingen har turnus med arbeid dag og kveld samt langvakter hver 4. helg.

Vi søker deg som er en engasjert og faglig fokusert sykepleier/vernepleier som ønsker å bygge videre på sykepleier/vernepleierfaget.
Nes sykehjem, avd Tingnes har et stabilt arbeidsmiljø, høy faglighet, er gode på aktivitet og samarbeid med frivillige. 
Dert er utarbeidet årshjul med aktuelle faglige tema hver måned, og det tilstrebes internundervisning/opplæring til hvert tema. Hver fredag har vi ukeslutt med servering og sosialt.
Her får du det beste bygda har å by på.

Arbeidsoppgaver:

 • Utøver sykepleie til pasienter i tråd med gjeldende krav
 • Omsorg, behandling og observasjoner hos pasienter
 • Medikamenthåndtering
 • Ivareta daglige rutiner, deriblant dokumentasjon
 • Veilede og samarbeide med pasienter, kollegaer, pårørende, studenter og andre tverrfaglige instanser
 • Tilrettelagt med fagdag i turnus og internundervisning etter avdelingens årshjul
 • Tett pårørendesamarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepeleier
 • Kunne gjennomføre kartlegging og utredning
 • Beherske IKT-verktøy

Personlige egenskaper:

 • Du er løsningsorientert, reflektert og fleksibel
 • Du er komfortabel med å jobbe selvstendig og i team
 • Du er trygg, tydelig og engasjert og setter pasienten i fokus
 • Du har faglig kvalitet, arbeidsglede og respekt som viktige verdier
 • Du brenner for å bidra til nytenkning og utvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Monica Skavhaug

mob: +47 47698528

søk her: https://ringsaker.easycruit.com/vacancy/application/send/3371855/211081?iso=no

 

 • 100 % fast stilling sykepleier eller vernepleier, for tiden plassert ved Nes sykehjem, avd. Helgøya.

Avdelingen ligger i naturskjønne og vakre omgivelser på Sund, Helgøya. Vi er en forsterket skjermet enhet med høy faglig kompetanse, engasjement og interesse for blant annet demens og alderspsykiatri.

Nes sykehjem, avd. Helgøya har to avdelinger og samarbeid på tvers av avdelingene må påregnes. Stillingen har turnus med arbeid dag og kveld samt langvakter hver 4. helg. Stillingen er ledig fra 01.09.2024

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/vernepleier
 • Gode IKT- kunnskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Søker må være:

 • Løsningsorientert, omstillingsvillig, engasjert og målrettet
 • Gjennomføringsevne kartlegging og utredning
 • God lagspiller i teamarbeid, serviceinnstilt og positiv
 • Kunnskapssøkend
 • Tett pårørendesamarbeid
 • Ønskelig med erfaring innen demensomsorg, utfordrende atferd og somatikk
 • Ønskelig med erfaring i bruk av terapautisk konflikthåndtering
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Vibeke Larsen

mob: +47 96016876

søk her: https://ringsaker.easycruit.com/vacancy/application/send/3371819/211081?iso=no

 

 • Vi søker sykepleier eller vernepleier i 100 % fast stilling, ledig fra 01.09.2024.

Stillingen har 3-delt turnus med arbeid på dag, kveld og natt, samt arbeid hver 4. helg med langvakter. Stillingen er for tiden ved Brumunddal sykehjem, avd.3.

Som sykepleier vil du være en del av et "sykepleierteam" ved Brumunddal sykehjem. Sykepleierteamet har overordnet ansvar for hele sykehjemmet. Det betyr at man enkelte dager i turnus går på tvers av avdelinger og har overordnet faglig medisinsk ansvar sammen med andre sykepleiere. Det gjennomføres opplæring og veiledning i forhold til prosedyrer og rutiner, for å sørge for at alle skal føle seg trygge i rollen sin i team. Sykepleierteamet har også tett samarbeid med fagutviklingssykepleiere for å jobbe med rutiner, prosedyrer og faglig utvikling, gjennom møter både internt i avdelingene og felles for hvert enkelt sykehjem.

Ringsaker kommune bruker ressurser på rekrutering gjennom utdanning. For deg betyr dette at du vil få muligheten til å være med å forme fremtidige kollegaer gjennom å være veileder.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/ vernepleier
 • Gode IKT-kunnskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Søker må være:

 • Løsningsorientert, omstillingsvillig, engasjert og målrettet
 • Ha interesse for kartlegging og utredning
 • Være en god lagspiller i teamarbeid, serviceinnstilt og positiv
 • Arbeidets art krever interesse for å jobbe med geriatriske pasienter
 • Ha gode samarbeidsevner med pårørende
 • Kunnskapssøkende

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kontaktpersoner:

Avdelingsleder Inger Knudsen

mob: +47 90254341

Søk her: https://ringsaker.easycruit.com/vacancy/application/send/3371755/211081?iso=no

 

Vi tilbyr:

 • Årslønn i 100 % stilling: Sykepleier, off. stkode  7174: Fra kr. 523.400,- til kr. 612.400,-
 • Årslønn i 100 % stilling: Vernepleier, off.stkode 6455: fra 518.400,- til kr. 607.400,-
 • Tillegg på årslønn kr 4000 for sykepleiere/vernepleiere i i turnus
 • Funksjonstillegg på kr 30.000 for sykepleiere i 3-delt turnus, beregnes forholdsmessig ut fra stillingsprosent for nattarbeidet
 • Gode pensjonsordninger
 • Ringsaker kommune har gratis parkering
 • Politiattest av nyere dato må framlegges før tiltredelse (ikke eldre enn 3 månder).

Annet:

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden. Politiattest av nyere dato må framlegges før tiltredelse.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

 

Ringsaker kommune

Ringsaker kommune er med sine om lag 35.600 innbyggere den klart største kommunen i Innlandet. Kommunen har vekst i folketall og arbeidsplasser og et offensivt næringsliv som satser og ønsker utvikling. Ringsaker er Norges største hyttekommune, og Sjusjøen er kjent for å ha Norges beste skiløyper. Småbyene Brumunddal og Moelv har urbane kvaliteter, og det er et mangfoldig botilbud i hele kommunen. Det er gode oppvekstmiljøer, god barnehagedekning og en satsing på økt læringsutbytte i skolen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Vil du jobbe i en av Norges mest offensive kommuner? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.

Annonse
Annonse