Sørlandet Sykehus

Norge

Om Sørlandet Sykehus

Sørlandet sykehus HF er regionens største kompetansebedrift, med over 5 000 ansatte fordelt på ulike institusjoner i begge Agderfylkene. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenesten innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling. Spesialisthelsetjenestens hovedoppgaver er pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vår visjon er Trygghet når du trenger det mest. Våre kjerneverdier er respekt, tilgjengelighet, faglig dyktighet og engasjement. Vi ønsker at arbeidsstyrken skal preges av mangfold og likeverd med hensyn til kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne mv. Sørlandet sykehus HF er en røykfri arbeidsplass. Les mer om oss på www.sshf.no.

Denne rekruttereren annonserer ikke for øyeblikket. Hvorfor ikke prøve vårt stillingssøk?