VID vitenskapelige høgskole.

Om VID vitenskapelige høgskole.

Den 1. januar 2016 fusjonerer Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien og Misjonshøgskolen til VID vitenskapelige høgskole. Den nye høgskolen får ca. 300 ansatte og 3500 studenter og vil ha studiesteder i Bergen, Oslo og Sandnes/Stavanger.

VID vitenskapelige høgskole skal være en verdibasert og kirkelig forankret vitenskapelig høgskole med høye faglige ambisjoner for utdanning og forskning og med samfunnsmessig og kirkelig relevans.

 

VID vitenskapelige høgskole har som mål å være et attraktivt studie- og arbeidssted. Høgskolen skal opptre som én samlet nasjonal og regional aktør innenfor utdanning og forskning, og som samarbeidspartner for kunnskapsdeling, kompetanseutvikling og fagutvikling.

 

2 stillinger fra VID vitenskapelige høgskole.