Norlandia Care

Norge

Om Norlandia Care

Norlandia tilbyr individtilpassede tjenester av høy kvalitet. Med utgangspunkt i brukernes behov utvikler vi dagens og fremtidens tjenester gjennom dyktige ansatte, sterkt lederskap og innovative tilnærminger.

Norlandia Care har en unik posisjon i markedet med vår kombinasjon av helsefaglig ekspertise og servicekompetanse fra hotelldrift. Vi tilbyr individuell omsorg sammen med service og atmosfære. Beboernes behov, god ledelse og effektive løsninger er styrende i vårt arbeid for å tilby et godt liv – hver dag til våre beboere.

1 stilling fra Norlandia Care