Lovisenberg Diakonale høgskole

Norge

Om Lovisenberg Diakonale høgskole

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH) var den første skolen i Norge som kunne tilby en egen sykepleierutdanning. Helt fra starten i 1868 har høgskolen vært en pådriver for kunnskapsbasert sykepleie, der omsorgen for vår neste har vært i sentrum. Slik er det også i dag. Kvalitet og nestekjærlighet er verdiene som alle utdanningsprogram ved høgskolen bygger på.

2 stillinger fra Lovisenberg Diakonale høgskole

Registrer deg for stillingsvarsler