Norsk Sykepleierforbund

Norge

Om Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk nøytral fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes faglige, økonomiske og arbeidssosiale interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 103 000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen UNIO.

1 stilling fra Norsk Sykepleierforbund