Nord-Aurdal kommune

Om Nord-Aurdal kommune

Nord-Aurdal har rundt 6500 innbyggere. Tallet har ligget stabilt i en årrekke. Kommunen er den største arbeidsgiveren i Valdres, med sine cirka 500 årsverk. Hovedtyngden av disse er beskjeftiget innenfor oppvekst og omsorg. Best mulig tjenester til innbyggerne er det overordnete målet for kommunens politiske og administrative ledelse.

sommer

 

1 stilling fra Nord-Aurdal kommune