Blå Kors Øst AS

Norge

Om Blå Kors Øst AS

Blå Kors Øst AS er en del av Blå Kors Norge, som er landets største private/ideelle aktør innenfor rus- og avhengighetsrelatert behandling. Organisasjonen har om lag 2600 individuelle medlemmer, 28 medlemsorganisasjoner, 52 virksomheter og hjelpetiltak, over 1000 ansatte og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging. Det arbeides målrettet for at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. Blå Kors Norge er medlem av Blå Kors Internasjonale Forbund (IFBC). Vår visjon er «Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening».

1 stilling fra Blå Kors Øst AS