Sør-Varanger kommune

Om Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter.
Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensialet for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

3 stillinger fra Sør-Varanger kommune

 • Ferievikarer 2019

  • Sør-Varanger, Finnmark
  • Sør-Varanger kommune

  I forbindelse med ferieavviklingen sommeren 2019 er det behov for vikarer i pleie- og omsorgssektoren

 • Sykepleier

  • Sør-Varanger, Finnmark
  • Sør-Varanger kommune

  Vi har ledig et svangerskapsvikariat i 100% stilling som sykepleier ved somatisk avdeling Fjellknausen på Prestøyhjemmet.

 • Sykepleier

  • Sør-Varanger, Finnmark
  • Sør-Varanger kommune

  Vi har ledig et svangerskapsvikariat i 100% stilling som sykepleier ved somatisk avdeling Fjellknausen på Prestøyhjemmet.