Akershus Universitetssykehus

Norge

Om Akershus Universitetssykehus

velkommen

Akershus universitetssykehus (Ahus) er til for å gi behandling som ivaretar og fremmer pasientenes helse.

Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag.

Som lokal- og områdesykehus skal Ahus levere helsetjenester til ca. 500 000 mennesker. Ahus sitt opptaksområde utgjør pr. 1. januar 2015 alle kommunene i Follo, på Romerike (bortsett fra Nes kommune innenfor somatiske tjenester), Rømskog i Østfold samt de tre nordligste bydelene i Oslo; Alna, Grorud og Stovner.

Sykehusets hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasient- og pårørendeopplæring.

Ahus leverer spesialisthelsetjenester innen somatiske helsetjenester, psykisk helsevern og rus.

Vår visjon
Menneskelig nær - faglig sterk

Verdiene våre betyr at:

  • Som pasient skal du bli behandlet med vennlighet og respekt.
  • Som pasient skal du bli møtt av personell som er opptatt av deg.
  • Som pasient skal du oppleve trygghet.
  • Våre tjenester er forankret i god faglig praksis og kunnskap.

Denne rekruttereren annonserer ikke for øyeblikket. Hvorfor ikke prøve vårt stillingssøk?