Vestre Viken HF

Norge

Om Vestre Viken HF

Vestre Viken består av Ringerike sykehus, Drammen sykehus, Bærum sykehus og Kongsberg sykehus, samt Hallingdal sjukestugu. I tillegg tilbyr vi et komplett behandlingstilbud innen psykisk helse og rus ved en rekke større og mindre lokasjoner.
Vi leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 470 000 mennesker i 26 kommuner. Dette skjer i tett samarbeid med primærhelsetjenesten i kommunene.
Vestre Viken har rundt 9 500 ansatte, og vi er en IA-bedrift.

 

1 stilling fra Vestre Viken HF