Falck Global Assistance Norway AS

Norge

Om Falck Global Assistance Norway AS

Falck Global Assistance Norway AS er et selskap i Falck-konsernet som hjelper reisende i utlandet. Vi betjener både reiseforsikringsselskaper og virksomheter med utestasjonerte medarbeidere. Vår kjernekompetanse er reiseassistanse og skadebehandling, ytelser vi leverer på våre døgnbemannede alarmsentraler rundt omkring i verden.

1 stilling fra Falck Global Assistance Norway AS