Lier kommune

Norge

Om Lier kommune

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du Lier med  25 000 innbyggere. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1500 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet både faglig og etisk. Våre medarbeidere viser stort engasjement i en hverdag fylt av meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

1 stilling fra Lier kommune