Sykehuset Telemark

Norge

Om Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark HF har sykehusdrift i hele Telemark, fra kystbyen i Kragerø i sør til Rjukan under Gaustatoppen i nord.  Helseforetaket har både somatisk og psykiatrisk virksomhet med ca. 4 000 ansatte, og utfører alle de vanligste spesialitetene på sentralsykehusnivå. Ansettelsesforholdet er knyttet til Sykehuset Telemark HF, det vil si alle arbeidssteder som til enhver tid hører inn under sykehuset.
 
Vi legger stor vekt på å ha en god bemanningssituasjon og kvalitet i pasientbehandlingen. Ivaretakelse av ansatte og godt arbeidsmiljø er vesentlig for oss. Den årlige medarbeiderundersøkelsen forteller at vi i stor grad lykkes med dette.

Ved siden av kjernevirksomheten, undersøkelser og behandling, legges det til rette for forskning og utvikling, samt opplæring av personell, pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sthf.no

Denne rekruttereren annonserer ikke for øyeblikket. Hvorfor ikke prøve vårt stillingssøk?