Modum Bad

Norge

Om Modum Bad

Modum Bad – Gordon Johnsens stiftelse er en privat institusjon, organisert som en ideell stiftelse med et styre som øverste organ. Stiftelsen er økumenisk og diakonal. Vårt verdigrunnlag er forankret i det kristne menneskesyn, som innebærer at mennesket er skapt med en absolutt og uendelig verdi. Likeverd, respekt for integritet og et helhetlig syn på mennesket er bærende ideer.

1 stilling fra Modum Bad