– Autorisasjonen min ble misbrukt

MOSS: Det private hjemmehjelpsfirmaet hadde oppgitt sykepleier Ragnhild Ingebretsen som fagansvarlig – uten at hun jobbet der. Da hun anmeldte saken, ble den henlagt.

Sykepleier Ragnhild Ingebretsen jobber på ankomstsenteret for asylsøkere på Råde og som nattevakt ved Norlandias bo- og servicesenter i Moss.

Før brant hun for fritt brukervalg og stemte Høyre. Men etter å ha startet opp og driftet flere private helsetjenesteleverandører både i Oslo og Moss, gjør hun ikke det lenger.

BRUKTE SYKEPLEIERAUTORISASJONEN

Høsten 2013 oppdaget Ingebretsen at hjemmehjelpsfirmaet Seniorstøtten hadde brukt sykepleier-autorisasjonen hennes på en søknad om tjenestekonsesjon i Moss kommune. Hun hevder at hun ikke visste det, og at hun derfor oppfatter det som misbruk av autorisasjonen hennes.

Dette stiller daglig leder i Seniorstøtten, Henning Aandal, seg uforstående til (se egen sak).

– Seniorstøtten hadde oppført meg som fagansvarlig eller såkalt driftsansvarlig, slik at firmaet tilfredsstilte kravet Moss kommune setter til tjenesteleverandører innen praktisk bistand, sier Ingebretsen.

Hun hevder hun tidligere hadde jobbet for firmaet i Oslo og var der et par dager i begynnelsen av januar 2013 for å gi opplæring. Hun sier hun deltok også på et par møter med Moss kommune og Seniorstøtten før oppstart av ordningen, men uten at søknaden ble gjennomgått.

– Jeg har ikke mottatt noen lønn eller honorar for det og var ikke lenger ansatt der da søknaden ble sendt til Moss kommune i februar 2013.

 Daglig leder Aandal bekrefter at hun ikke var ansatt da søknaden ble sendt.

Les hele saken på Sykepleien.no

Tilbake til oppføringen