– Hva er galt med y-veien?

Tonje Thorbjørnsen i Fagforbundet skjønner ikke hvorfor Norsk Sykepleierforbund er så redde for y-veien til sykepleierstudiet.

DETTE ER Y-VEIEN
Da Håkon Høst la fram rapporten på torsdag, pekte han blant annet på y-veien til sykepleierutdanningen som en av flere mulige løsninger for å få ned andelen ufaglærte i sektoren.

Y-veien ble i sin tid foreslått av kunnskapsminister Kristin Halvorsen, og skulle være helsefagarbeideres mulighet til å komme inn på sykepleierstudiet uten å måtte ta påbygningsåret med teorifagene matte, norsk, historie og naturfag, som de må i dag. En del tekniske fag som for eksempel ingeniørstudiene, har hatt suksess med dette. Men forslaget for sykepleierutdanningen ble stoppet av et EU-direktiv i 2013. Likevel er det fremdeles grupper ønsker at dette skal bli en mulighet.

 

Les hele artikkelen på sykepleien.no

Tilbake til oppføringen