– Klarer oss ikke uten vikarer

– Vi er positive til alle tiltak som sikrer stabile tjenester. Men å kutte ut vikarer totalt, er urealistisk, sier Line Orlund, fylkesleder i NSF Oslo.

Før jul ble det kjent gjennom oppslag i Dagsavisen at det ved Oslos sykehjem ble ført over 4500 avvik i årets åtte første måneder.

– En gjennomgang viser at vikarer var involvert i mange av avvikene, sier Line Orlund.


VIL KASTE UT VIKARBYRÅENE
Dette er en av årsakene til at helsebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, nå varsler at hun vil fase ut bruken av vikarbyrå.

– I dag kjøper vi tjenester for 60 millioner kroner, men jeg vet at det finnes alternativer. Hvis vi utforsker dem og jobber enda mer systematisk med sykefravær, så har vi mulighet til å spare inn, sier Thorkildsen til nrk.no.

At Inga Marte Thorkildsen, varsler at hun vil fase ut vikarbyråene, overrasker ikke Line Orlund. Men hun mener det er viktig å skille mellom kortvarige vikarer som kommer inn uten opplæring og tar noen få vakter, og de langvarige vikariatene.

– Det sier seg selv at vikarer som kommer inn på en arbeidsplass uten opplæring, verken kjenner personalet, rutiner på arbeidsplassen, eller pasientene. Da øker sjansene for at feil oppstår. At byråden vil kutte i bruken av bemanningsbyråer, er bra. Men det er ikke gjort i en fei, sier Orlund.

Les hele saken på sykepleien.no

Tilbake til oppføringen