– Skal ha vår del av kaka

Det blir ingen lønnsfest. Men Unio er klar på at oppgjøret må ha en profil som tilgodeser utdanningsgruppene i offentlig sektor.

– Det blir ingen kamp for å utvide rammen som blir forhandlet fram i frontfaget. Men frontfagsrammen er kun normgivende, ikke fasit for alle oppgjørene. Det skal forhandles om fordelingen av rammen mellom sektorene. Bakteppet for de kommende forhandlinger i offentlig sektor vil for Unio være den store lønnsforskjellen på rundt 170 000 kroner i offentlig og privat sektor for yrkesgrupper med 4-årig høgskoleutdanning, slår Unio-leder Ragnhild Lied fast på dagens pressefrokost om tariffoppgjøret 2016.

MÅ TILGODESE UTDANNINGSGRUPPENE

– Hva er viktigst i dette oppgjøret?

– Å få en profil på oppgjøret som treffer utdanningsgruppene. At disse får sin del av kaka. Forhandlingene finner sted innenfor svært stramme rammer, og det vil helt sikkert bli mye slit og dra. Det kommer nok ingen likelønnspott fra Erna, ifølge Unios forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby.

Forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune frykter økte rekrutteringsutfordringer om det ikke gjøres noe med lønnen i offentlig sektor.

– Kommunene har allerede store problemer med å rekruttere Unios yrkesgrupper. Dårlig lønn og negativ lønnsutvikling for utdanningsgruppene går ikke lenger. Stadig synkende ungdomskull vil gjøre kampen for trekke til seg de kloke hodene enda hardere, sier han.

Les hele saken på Sykepleien.no

Tilbake til oppføringen