Heltid – men ikke til enhver pris

Kampen for heltid vil være en viktig sak for NSF også i kommende landsmøteperiode. Men til hvilken pris?

Retten til heltid er en viktig del av Norsk Sykepleierforbund (NSF) sin arbeidstidspolitikk. Det ble igjen bekreftet under landsmøtet. I de neste fire åra vil NSF jobbe for å styrke retten til heltid.

Men det skal ikke skje til enhver pris.

- ARBEIDSGIVERS ANSVAR
-
Det er ikke NSF eller den enkelte sykepleier sin skyld at deltidsandelen blant sykepleierne er høg. Mange sykepleiere blir kun tilbudt deltidsstilling, mens andre ikke makter å gå i full stilling på grunn av høgt arbeidspress. Det er arbeidsgivers ansvar å lyse ut heltidsstillinger og skape arbeidsforhold som gjør det attraktivt å gå i full stilling. Ikke glem det, understreket Finnmark-delegat Stig Mathisen.

TILBUDT UBEKVEMME VAKTER
Andelen deltidsansatte har vært mer eller mindre stabil de siste 10 åra. Innenfor kommunal sektor er om lag 56 prosent av sykepleierne ansatt i deltidsstillinger. Innenfor spesialisthelsetjenesten er tallet rundt 51 prosent.

Lese hele artikkelen på sykepleien.no

 

Tilbake til oppføringen