Holdnings­endring til sykepleieyrket kreves

Norge vil mangle 30 000 sykepleiere innen få år. Politikerne krangler om ulike tiltak og hvem som har de beste tiltakene. Hvem som har mest troverdighet har jeg ingen formening om.

I reportasjen «Skoleelever. Vil bli advokater, ikke sykepleiere» i Sykepleien nr. 7/2015, hvor barn på ungdomstrinnet ble spurt om de kunne tenkt seg å bli sykepleiere, var rimelig nedslående for sykepleieryrket.

"Økt rekruttering, økt kompetanse, løfte her og løfte der. Tiltak som i mange tilfeller sikkert fungerer. Men hva med den generelle holdningen befolkningen har til sykepleiere? Hva med å fokusere på framsnakk av yrket? En heving av profesjonens anseelse trengs."

Noen sykepleiere selv framsnakker ikke sitt yrke til sine barn: «Ikke bli sykepleier sånn som mamma, det er hardt arbeid og dårlig lønn». Dette utsagnet hørte jeg for ikke så lenge siden.

Når skal sykepleieren få den respekten de fortjener?
 

Les hele artikkelen på sykepleien.no

Tilbake til oppføringen