Hver fjerde arbeidstaker jobber skift eller turnus

Av de totalt 421 000 ansatte som jobbet regelmessig utenom ordinær dagtid i 2016, jobbet 199 000 i helse- og sosialtjenester – nesten alle i en skift-/turnusordning.

20.20.2017 la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem arbeidskraftundersøkelsen 2016. Statistikken viser blant annet at rundt ti prosent av alle ansatte jobbet regelmessig på søndager i 2016. Det vil si at ansatte jobbet minst to søndager i løpet av en fireukersperiode. I tillegg jobbet 15 prosent på søndager av og til.

– Andelen ansatte som jobber søndager enten regelmessig eller av og til har vært stabil rundt 25 prosent de siste ti årene, melder SSB.

Skift/turnus mest utbredt

Den vanligste formen for regelmessig arbeid utenom ordinær dagtid er å jobbe skift eller turnus. I 2016 jobbet 580 000 ansatte skift eller turnus. Det tilsvarer 24 prosent av de ansatte i alt, en andel som har vært uendret siden 2012.

218 000 personer, eller 9 prosent av alle ansatte, arbeider regelmessig utenom ordinær dagtid uten at det er i form av en skift- eller turnusordning.

Les hele saken på Sykepleien.no

Tilbake til oppføringen