Lønn lokker sykepleiere

Sju av ti rådmenn og ordførere tror lønn er viktig for å tiltrekke seg flere sykepleiere ifølge fersk måling.

Kommunene må gjøre seg mer attraktive overfor sykepleierne og tilby gode lønns- og arbeidsbetingelser, godt fagmiljø og tilbud om heltidsstillinger, sier Ragnhild Lied, forhandlingsleder for Unio kommune i en kommentar til undersøkelsen utført av KommuneBarometeret i perioden 23. januar – 10. februar 2014.

Les hele artikkelen på sykepleien.no

Tilbake til oppføringen