Ni prosent av sykepleierne i Norge har tatt utdanningen i utlandet

Tall viser at ni prosent av sykepleiere som er i jobb i Norge, har tatt utdanningen i utlandet. Til sammenligning har bare 2,8 prosent av sykepleierne i Sverige tatt utdanningen utenlands.

Den europeiske helseforbrukerindeksen ble i 2016 utarbeidet for niende gang. Indeksen måler hvor godt helsesystemene i 35 europeiske land fungerer, basert på hvordan forbrukere av helsetjenester blir tatt i mot og behandlet i helsesystemene.

Andelen sysselsatte sykepleiere med utdanning fra andre land

Indeksen sier også noe om helsepersonell og hvor de utdanner seg. Tallene viser at rundt ni prosent av sykepleiere som er ute i jobb i Norge, har tatt utdanningen sin i utlandet. New Zealand ligger høyest blant OECD-landene med en andel på 24,5 prosent. I de andre nordiske landene er det relativt få som tar utdanningen i utlandet. I Sverige er andelen 2,8 i Finland 1,8  og i Danmark 1,2 prosen

Flere leger med utdanning fra utlandet

Norge har en høy andel leger som har gjennomført utdanningen i utlandet med 37,3 prosent. Bare Israel og New Zealand har en høyere andel enn Norge. Tallene for de andre nordiske landene viser at Sverige har 25,9 prosent, Finland 19,9 prosent og Danmark 5,3 prosent. Tallene omfatter både egne statsborgere som har gjennomført utdanningen i utlandet og helsepersonell fra andre land.

Les hele saken på Sykepleien.no

Tilbake til oppføringen