Så mye betyr utdanningssted når du skal søke jobb

Ny undersøkelse
Så mye betyr utdanningssted når du skal søke jobb

7 av 10 sykepleieledere mener utdanningssted bør tillegges vekt ved ansettelse av nyutdannete sykepleiere.

Når du skal søke din første sykepleierjobb, er det ikke likegyldig hvor i landet du har din utdanning fra.

I en fersk spørreundersøkelse Sykepleien har gjennomført blant drøyt 1000 sykepleierledere involvert i ansettelsesprosesser, svarer 70 prosent at utdanningssted bør tillegges vekt ved ansettelse av nyutdannete sykepleiere.

Selv om andre kriterier er viktigere, sier 23 prosent av respondentene at det bør har stor eller svært stor betydning hvor jobbsøkerne er utdannet.

14 prosent sier det er studiesteder de er generelt skeptiske til.

 

Spør om utdanningssted

Ragnhild Derås, avdelingsleder i Skedsmo kommune, Skedsmotunet, er blant dem som spør nyutdannete jobbsøkere hvor de har sin utdannelse fra.

Det er fordi hun mener læringsplanen ved skolene har betydning for hvor godt kvalifisert søkerne er til en jobb i kommunehelsetjenesten.

– For oss i kommunehelsetjenesten vil det være best om praksisen i sykehjem kommer senere i utdanningen, ikke i første semester. Vi ser at studentene da kan for lite, og de ser ikke utfordringene og mulighetene som er i eldreomsorgen. Det er uheldig for rekrutteringen.

Selv får Skedsmotunet studenter i praksis fra utdanningene i Oslo-området, og Derås trekker frem HiOA på Kjeller som eksempel på en skole det ofte kommer gode studenter fra.

– Utdanningen der har mer fokus på kommunene, og det er det vi trenger.

Inntrykket hennes er at de mindre utdanningene i Oslo er veldig bra. Hun har også jobbet i Trøndelag, og der er Namsos utdanningsstedet hun mener har best rykte.

 

Les hele saken på Sykepleien.no

 

Tilbake til oppføringen