Slik blir den nye loven

I dag trer den nye arbeidsmiljøloven i kraft. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) fikk flertall i Stortinget for de fleste av sine forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. 

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) fikk flertall i Stortinget for langt de fleste av sine opprinnelige forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. Men ikke alle.

– FORVERRING
I forhandlingene med Venstre og KrF ble regjeringen enig med samarbeidspartnerne om at antall midlertidige ansatte ikke skal overstige 15 prosent, og at rett til fast jobb for vikarer skal inntre etter tre år, i stedet for fire år som regjeringen opprinnelig foreslo. Videre at ansatte kun kan pålegges å jobbe tre søn- eller helgedager på rad. Mot regjeringens forslag på fem.

– Til tross for enkelte justeringer i riktig retning etter forhandlingene mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF, vil den nye arbeidsmiljøloven likevel bety forverring og ikke forbedring for de ansatte, sier Unio-leder Anders Folkestad i en kommentar til det partene ble enige om i forhandlingene.

Det er særlig reglene for bruk av midlertidig ansatte som får Unio-lederen til å reagere. For dersom Stortinget vedtar loven slik den nå foreligger, får vi tre nivå av midlertidighet. En ordning som gjelder midlertidig ansettelse uten vilkår på ett år, og en for treårig og en for fireårig midlertidighet.

– Nå blir det en jungel av regler for midlertidighet, og det er fare for at mange kan gå seg vill i regelverket. Arbeidstilsynet som skal kontrollere at regelverket overholdes, vil få en enda mer krevende oppgave, mener Folkestad

Les endringene på sykepleien.no

Tilbake til oppføringen