Sommerjobb? Dette bør du vite

Du er sykepleierstudent eller nyutdannet med sommerjobb i helsevesenet. Hvilke oppgaver har du lov til å utføre, og hvilke må du si nei til?

NSF Student får hvert år spørsmål fra studenter som skal jobbe om sommeren. Hvilke oppgaver har de lov til å utføre, og hvilke må de si nei til?

Velkjenter spørsmål for NSFs studentleder Mia Andresent. Men å gi entydige svar er ikke like enkelt.

-  Studentene synes dette er et forvirrende område. Når de snakker seg i mellom har nesten alle som har sommerjobb fått forskjellige ordninger, sier hun.

ULIKE ORDNINGER

Det kan også være store forskjeller i hva det forventes du skal gjøre på en sykehusavdeling, kontra en sykehjemsavdeling.

- Det generelle rådet vi i NSF Student pleier å gi, er at du tar kontakt med ledelsen på avdelingen du skal jobbe og ber om å få kontraktfestet hvilke oppgaver de forventer at du som student utfører. Det er også viktig at du får skriftlig avtale om hvilken lønn du skal få, sier Andresen.

UTDANNET, MEN UTEN AUTORISASJON

Lønn og stillingsbetegnelse er et område som er spesielt aktuelt for nyutdannede sykepleiere som ikke har fått autorisasjonen i posten, men hvor papirene ellers er i orden.

-  Noen steder er stillingsbetegnelsen «assistent» og lønna dertil. Andre steder får de jobb som «sykepleier» med egne avtaler mens de venter på autorisasjonen. Variasjonene er mange, sier Andresen.

VIL HA KLARERE REGLER

Studentlederen skulle ønske myndighetene kunne gjøre regelverket enklere, slik at oppgavene som sykepleiere kan settes til blir klarere. Hvert eneste år er det de samme diskusjonene rundt dette temaet.

- Det er nesten umulig å gi konkrete råd fordi hvert arbeidssted har forskjellige ordninger, sier Andresen.

Hennes råd er at det er bedre å være føre vàr, for i utgangspunktet er man ikke sykepleier før man har fått autorisasjonen i hånda.

-  Det kan få alvorlige konsekvenser hvis du gjør oppgaver du ikke har lov til, sier hun

Les tipsene til studenter og nyutdannende på sykepleien.no

Tilbake til oppføringen