Studiekvalitet Praksis trumfer karakterer

Toppkarakterer gir deg ikke nødvendigvis jobb hvis praksiserfaringen halter, skal vi tro en fersk undersøkelse blant norske sykepleierledere

Mens 39 prosent av norske sykepleierledere mener praksiserfaring er svært viktig ved ansettelse av nyutdannete sykepleiere, er det kun seks prosent som tillegger eksamensresultater like stor vekt.

Dette er ifølge en spørreundersøkelse gjennomført av Sykepleien blant rundt 1 000 sykepleierledere involvert i nyansettelser.

Om vi inkluderer dem som har svart «ganske viktig», blir det noe jevnere, med totalt 85 prosent på «praksiserfaring» og 60 prosent på«eksamensresultater».

Det må påpekes at selv om undersøkelsens sykepleierledere legger mer vekt på praksiserfaring enn karakterer, mener de «personlig egnethet» er det aller viktigste. Hele 89 prosent har krysset av for at de anser dette som «svært viktig» ved ansettelse av nyutdannete sykepleiere.

– Krever modenhet

– I utgangspunktet ønsker vi sykepleiere med noe klinisk kompetanse fra tidligere, forteller Ragnhild Mæhle Kaurin, seksjonsleder ved Avdeling for kreftbehandling på Oslo universitetssykehus.

– Vår avdeling har alvorlig syke pasienter. Det kreves modenhet for å jobbe her, påpeker hun.

Ved nyansettelser ser de derfor blant annet etter om søkere har hatt sommerjobb under studiene, jobbet ekstravakter, hva vedkommende har gjort før og tilleggskompetanse som kan være nyttig.

–  Vi ser også etter om søkeren driver med aktiviteter i fritiden. Dette viser hvor stor kapasitet man har.

Les hele saken på Sykepleien.no

Tilbake til oppføringen