Sykepleiere vil jobbe mer

Jobber deltid og liker fritid. Det er en typisk norsk sykepleier anno 2013 blir det hardnakket slått fast og gjentatt. Men stemmer det?

I mars utførte NorgesBarometeret en undersøkelse blant Norsk Sykepleierforbunds (NSF) medlemmer. Flere av spørsmålene var knyttet til heltid og deltid: Hvor mye de jobber? Om de ønsker høyere stillingsbrøk? Hva skal til for å jobbe heltid?

Spørsmål som bør ha interesse for arbeidsgiverne.

Yrkesaktive sykepleiere

Yrkesaktiviteten blant sykepleierne i KS-området og Spekter som i dag er medlemmer av Norsk Sykepleierforbund (NSF) er høy. Kun 1 prosent oppgir at de ikke er i jobb.

Hvor mye jobber så sykepleierne? Seks av ti svarer at de er ansatt i hel stilling, mens de resterende fire går i deltidsstillinger. Av dem som har deltidsstilling jobber 3 prosent så mye ekstra at de oppnår en 100 prosent stilling. Det betyr at andelen sykepleiere som i dag jobber deltid er 37 prosent.

Blant dem som oppgir at de per mars i år jobbet mindre enn 100 prosent, svarer 39 prosent at de har en stillingsbrøk mellom 80 og 99 prosent.

Det betyr at mer enn tre av fire sykepleiere jobber 80 prosent stilling eller mer. Kun 5 prosent oppgir at de er ansatt i stillingsbrøk under 40 prosent.

Les mer på sykepleien.no

Tilbake til oppføringen