Sykepleierne anbefaler yrket

I en spørreundersøkelse utført av Sykepleien blant 2900 sykepleiere i kommunenes hjemmetjeneste og eldreomsorg, sier 66 prosent at de vil anbefale sykepleieryrket til dagens unge.

1750 FLERE PER ÅR

For å dekke en beregnet sykepleiermangel på 28 000 i år 2035, må antall nyutdannete sykepleiere her i landet økes med 1750 per år, ifølge forsker i Statistisk sentralbyrå (SSB), Nils Martin Stølen.

På ett felt ser det lovende ut: Rekordmange ønsker å utdanne seg til sykepleiere. Ved årets samordna opptak hadde hele 12 362 dette som førstevalg foran høstens studier, en økning på 17,5 prosent fra året før.

Les mer: Sykepleierne tror kvaliteten blir dårligere i fremtiden

FLERE MÅ FULLFØRE

Søkerne kjemper derimot om i underkant av 6000 studieplasser, og antallet som fullfører studiet, er langt lavere enn det igjen. Tall fra Database for statistikk om høyere utdanning (DBH) viser at norske høyskoler og universiteter ikke uteksaminerer flere sykepleiere nå enn de gjorde for rundt ti år siden. (I 2004 registrerte DBH 3578 ferdige kandidater innen sykepleie, og i 2013 var tallet 3543.)

Dessuten vil behovet for sykepleiere øke mest innen eldreomsorg, samtidig har kun 7 prosent av nyutdannete sykepleiere sykehjem som førstevalg når de søker jobb, ifølge en undersøkelse NSF gjennomførte i fjor.

Les hele saken på sykepleien.no

 

Tilbake til oppføringen