Tror eldre­omsorgen blir dårligere

Sykepleiere i eldreomsorgen er pessimistiske med tanke på den varslede bemanningskrisen i 2035. 

Under halvparten er sikre på at de kunne tenke seg å bo på institusjonen de selv jobber ved i dag, dersom de selv blir pleietrengende.

Tallene kommer fram i en spørreundersøkelse som Sykepleien har gjennomført om framtidens eldreomsorg blant dem som står midt oppe i det, nemlig sykepleierne som jobber ved norske sykehjem og i hjemmesykepleien.

Et flertall av de som svarte  tror kvaliteten på eldreomsorgen blir verre innen de selv er blitt gamle: 

Under halvparten av sykepleierne svarer at de kunne tenke seg å bo på institusjonen der de selv jobber, dersom de hadde blitt pleietrengende.

25 prosent svarer at de selv ikke ville bodd der de jobber, og 29 prosent er usikre.

Les hele artikkelen på sykepleien.no

 

Tilbake til oppføringen