Vikarordning gir faste stillinger

I Stord jobbes det aktivt for en heltidskultur i pleie- og omsorgssektoren. – Læringsutbyttet er veldig stort, sier sykepleier Ann Kristin Hatlevik.

Hatlevik fikk sin nåværende jobb som vikar i full stilling allerede før hun var ferdig med studiene. Hun er nå en av flere ansatte i Stord kommunes vikarpool.

BEDRE FOR PASIENTENE
I hjemmebaserte tjenester og på Stord sykehjem er det en vikarstab med faste vikarer som dekker kortidsfraværet lokalt på de to tjenestestedene, mens en vikarpool dekker fravær på over 16 dager, opptil seks måneder, i alle pleie- og omsorgsenhetene.

Ann Kristin Hatlevik er en av sykepleierne ansatt i vikarpoolen, og hun er godt fornøyd med ordningen.

– I stedet for å ha ti forskjellige vikarer i en stilling, så dekker en vikar hele vikariatet, sier Hatlevik.

– Det er også bedre for pasienten med færre sykepleiere, da er det ikke et nytt ansikt hver dag.

– Tror du en slik ordning ville vært en fordel å ha i alle kommuner?

– Absolutt, det er mange flere som får fast stilling, sier Hatlevik.

Les hele artikkelen på sykepleien.no

 

Tilbake til oppføringen