Avdelingsledere

Rekrutterer
Bergen kommune
Sted
Bergen (Kommune), Hordaland
Publisert
16. august 2019
Frist
12. september 2019
Sektor
Kommune
Kategori
Leder
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

 

I Barne- og familietjenestens avdelinger; helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom er det 3 avdelingsledere. Det er nå ledig 2 faste avdelingslederstillinger, hvorav 1 nyopprettet. En avdelingsleder vil få ansvar for helsestasjon 0-5 år og en for skolehelse og helsestasjon for ungdom. Ved søknad oppgi om du søker en eller begge stillinger.

Vi ønsker avdelingsledere med et stort og tydelig engasjement for ledelse, utviklingsarbeid, og motivasjon for ledelsesoppgaver og -ansvar. Barne- og familietjenesten er under modernisering og utvikling, du som avdelingsleder får muligheter til å være en pådriver i dette spennende arbeidet.

Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og Barne- og familiehjelpen.

Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger,

Barnevernvakten, Utekontakten og SLT-arbeid.

Avdelingsleder vil ha økonomi-, personal- og fagansvar for sin avdeling.
 

Arbeidsoppgaver

Innenfor fagansvaret vil dette blant annet innebære oppgaver som:

 • Kvalitetsarbeid, herunder internkontroll og risikostyring
 • Bidrag i iverksettelse av utviklingsplanen Bergens barn – byens fremtid
 • Deltakelse i utviklingsarbeid
 • Implementering av nye arbeidsmåter og rutiner i tråd med utviklingsarbeid

Innenfor personalansvaret vil dette blant annet innebære oppgaver innen:

 • Personalforvaltning
 • HMS-arbeid blant annet med fokus på forebygging av og oppfølging av sykefravær
 • Bidrag i enhetens samarbeid med tillitsvalgte og verneombud
 • Innenfor økonomiansvaret vil dette innebære ansvar for god økonomistyring innen budsjettrammene

Kvalifikasjoner

 • Autorisert helsesykepleier
 • Ønskelig med lederutdanning
 • Ledererfaring vektlegges

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Evne til å motivere og utvikle ansatte
 • Bevisst og reflektert på egen lederrolle
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Kunne bidra i arbeidet med enhetens og etatens strategiske mål
 • Lojalitet til beslutninger som fattes, samt formidle dette på en positiv måte

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte oppgaver
 • Et tjenesteområde under utvikling
 • Høyt faglig nivå
 • Gode forsikrings-, pensjons- og låneordninger
 • En arbeidsplass som har et inkluderende arbeidsmiljø
 • Fleksitidavtale
 • Lønn etter kvalifikasjoner
   

Kontaktinformasjon
Maren-Kristin Halvorsen
Enhetsleder
97777992

Liv Elin Bergh
Avdelingsleder - helsestasjon
40814788

Linda Øye
Avdelingsleder -
skolehelsetjeneste/helsestasjon for ungdom
93867276

Arbeidssted
Åsane Senter 38, 5116 Ulset
Norge

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.