Behandlingshjemskonsulent

Rekrutterer
Bufetat
Sted
Trondheim (By)
Publisert
20. august 2019
Frist
8. september 2019
Sektor
Stat
Kategori
Andre stillinger
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Barne-, ungdoms- og familieetaten har egne enheter som jobber med Treatment Foster Care Oregon (TFCO), en evidensbasert, tidsavgrenset og familiebasert behandlingsmetode for ungdom med alvorlige atferdsvansker. Metoden er utviklet som et alternativ til institusjons- eller annen gruppebasert plassering. Ungdommen plasseres i et behandlingshjem som mottar tett oppfølging fra behandlingsteamet. Det arbeides samtidig med familie og øvrige relevante systemer rundt ungdommen. Behandlingsteamet består av behandlingsleder, familieterapeut, individualterapeut for ungdommen, ferdighetstrener for ungdommen og behandlingshjemskonsulent. Implementeringen av TFCO i Norge ledes av Nasjonalt utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU) -  i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familieetaten. Behandlingsleder og terapeuter er tilgjengelig for behandlingshjem, ungdom og familier 24 timer i døgnet, 7 dager i uken.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Rekruttering, intervjuer og seleksjon av behandlingshjem til TFCO.
 • Opplæring av behandlingshjem.
 • Deltakelse på veiledningsgrupper for behandlingshjem.
 • Daglig kontakt med behandlingshjem i TFCO for oppfølging av hjemmene.
 • Tett samarbeid med behandlingsleder rundt situasjonen i behandlingshjemmene og hvordan hjemmene skal følges opp.
 • Praktisk oppfølging av behandlingshjemmene, bl.a. i forhold til offentlige systemer.
 • Deltakelse på ukentlige behandlingsmøter.
 • Utføre andre løpende arbeidsoppgaver.

Alt arbeid skjer etter TFCO sine behandlingsprinsipper og praksis, og i samarbeid med behandlingsleder.

Kvalifikasjoner

 • Minimum treårig utdanning innen helse- og sosialfag eller pedagogiske fag er et krav.
 • Relevant videreutdanning.
 • Erfaring fra arbeid med fosterbarn og/eller fosterfamilier vil bli vektlagt. Erfaring som fosterforelder er positivt.
 • Kjennskap til metodens teoretiske fundament, dvs. systemteori, kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori vil bli vektlagt.
 • Erfaring med undervisningsarbeid er en fordel.

Personlige egenskaper

Søkere må ha evne til å arbeide som en del av et behandlingsteam, være målrettet, systematisk, god på koordinering og forholde seg til store mengder informasjon. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er viktig. Stillingen vil i særlig grad kreve gode samarbeidsegenskaper. En forutsetning for arbeidet er ønske om og mulighet til å kunne arbeide fleksibelt.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1434, rådgiver, p.t. kr. 464 000 - 615 900 pr. år, lønnstrinn 52 - 68 eller stillingskode 1364 seniorrådgiver, p.t. kr. 532 300 - 679 000 pr. år, lønnstrinn 60 - 73. Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en kan bli brukt til registreringsformål.
 • Stillingen er for tiden lagt til TFCO Trondheim.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner for stillingen: 
Kate Irene Hansson, leder Nasjonalt inntaksteam og koordinator TFCO Bufetat region Midt-Norge. tlf. 466 17 743.
Nils Harald Brattgjerd, avdelingsdirektør rus og atferd, Bufetat region Midt-Norge. tlf. 466 17 561.

Søknad med CV sendes elektronisk via Jobbnorge, ID 173162.
Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju.

Om Bufetat

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.