Sykepleier/psykiatrisk sykepleier

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
21. august 2019
Frist
20. september 2019
Sektor
Privat
Kategori
Sykepleier
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Allmennpsykiatrisk døgnenhet er det ledig fast 100 % turnusstilling som sykepleier/spesialsykepleier  

Arbeid dag/kveld og hver tredje helg.

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Spesialisert poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri, Poliklinikken Raskere tilbake, Enhet for Psykiske helsetjenester i somatikken, Enhet for kunnskapsutvikling, Enhet for økonomi og administrasjon, samt Akutt- og Allmennpsykiatriske døgnenheter. 

Akutt- og allmennpsykiatrisk døgnenhet har som oppgave å gi psykiatrisk behandling til mennesker med behov for døgnopphold av kortere varighet. Akuttpsykiatrisk døgnenhet har i tillegg øyeblikkelig hjelp funksjon i Diakonhjemmets sektor.

Allmennpsykiatrisk døgnenhet er en åpen post med 11 pasientsenger, hvorav 4 elektive plasser og 7 subakutte plasser.
 

Kvalifikasjoner/egenskaper:

 • Personlig egnethet
 • Engasjement og samarbeidsevne
 • Erfaring fra arbeid i døgnenheter (miljøterapi)
 • Somatisk kompetanse/erfaring 
 • Fleksibilitet/mulighet til å bidra med å dekke uforutsette ledige vakter gjennom døgnet og kunne bistå på Akuttpsykiatrisk døgnenhet ved behov     
 • Oppdatert faglig kompetanse
 • Vi forutsetter at alle søkere har grunnleggende datakunnskaper.
 • For stillinger hvor det er pålagt ved lov med norsk autorisasjon kreves fremleggelse av autorisasjonsdokument før tiltredelse.   
   

Vi tilbyr:

 • Godt tverrfaglig miljø
 • Høy faglig kompetanse
 • Veiledning / undervisning
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke. 

Innholdet i cv’en må dokumenteres med vitnemål og attester i WebCruiter. Kontaktinformasjon til to referanser medbringes til et eventuelt intervju.


Kontaktinformasjon
Carl M. Nesvåg
Enhetsleder
22 02 99 21

 

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 135 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.