Seksjonsleder seksjon ambulant virksomhet

Sted
Oslo (Fylke), Østlandet
Publisert
27. august 2019
Frist
22. september 2019
Sektor
Privat
Kategori
Leder, Sykepleier
Arbeidsfelt
Leder, Seksjonsleder
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Vi søker en engasjert leder som skal videreutvikle seksjon for ambulant virksomhet ved ved vårt DPS

Lovisenberg DPS har bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen med ca. 150.000 innbyggere som hovedopptaksområde. Lovisenberg DPS har bred kompetanse på storbypsykiatri og rus.

Vi har fokus på samarbeid med pasienter, pårørende og sykehusets avdelinger. DPS' et har følgende seksjoner: Seksjon ambulant virksomhet, Seksjon ruspoliklinikk, 3 voksenpsykiatriske poliklinikker, Seksjon gruppebehandling, Seksjon døgnbehandling og Seksjon for merkantile tjenester. Seksjon for ambulant virksomhet Seksjon for ambulant virksomhet består av totalt 7 team som tilbyr ambulant utredning og behandling av pasienter med alvorlige sinnslidelser, ofte i kombinasjon med rus- og avhengighetsproblematikk.

Teamene utgjøres av et akutt-team, tre FACT-team, APAS (ambulant, psykose, avhengighet, sikkerhet) og SOFT (storby- og flykningsteam). SAV som seksjon teller totalt ca. 40 årsverk tverrfaglig sammensatt av ulike faggrupper.

Vi søker en engasjert og erfaren leder som skal videreutvikle Seksjon for ambulant virksomhet ved Lovisenberg DPS. Seksjonen er en svært sentral del av behandlingstilbudet ved DPS’et og avgjørende for å sikre god behandling av alvorlig syke pasienter utenfor døgninstitusjon. Seksjonsleder har fag-, personal-, og resultatansvar. Seksjonsleders nærmeste leder er klinikksjef ved LDPS.

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ansvar for fag, personal og økonomi.
 • Ansvar for sikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen.
 • Sikre optimal ressursfordeling mellom teamene og hovedansvar for å sikre at teamene bistår hverandre ved behov
 • Samarbeide tett med andre seksjoner i Lovisenberg DPS, øvrige klinikker i Lovisenberg Diakonale Sykehus, eksterne aktører som bydelene, etatstjenestene og andre sykehus/HF., 
 • Være kulturbygger for at teamene utvikler gjensidig forståelse for det enkelte team sine hovedoppgaver   


Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig utdanning på universitets- eller høyskolenivå, gjerne med spesialisering innen psykisk helsevern og/eller rus- og avhengighetsbehandling
 • God kunnskap om, kjennskap til og erfaring fra psykisk helsevern eller annen relevant virksomhet Ledererfaring, gjerne også med dokumentert lederutdanning  

 

Egenskaper:

 • Inkluderende og samhandlende lederstil God organisasjonsforståelse med evne til å se og tenke helhetlig i tråd med samfunnsoppdraget
 • Gjennomføringsevne basert på refleksjon og analyse System- og økonomiforståelse
 • God arbeidskapasitet Personlig egnethet vil bli vektlagt
   

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til avtale mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning via KLP
 • Bedriftsidrettslag med bredt aktivitetstilbud
 • Gode velferdsordninger.

 

Ønskes ytterligere opplysninger kan du kontakte:

 • Klinikksjef Andreas Joner, tlf. 91122531
 • Psykologfaglig rådgiver Harald Aasen. tlf. 92081053
 • Medisinskfaglig rådgiver Martin Åm, tlf. 99726573 Skriftlig søknad sendes innen 22.09.19

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO.

Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.

Referansenummer : 2019-139

 

Lignende jobber

Lignende jobber